2016-01-18 09:17Pressmeddelande

Årets hyror förhandlade och klara

Nu är hyreshöjningen för 2016 klar. Hyrorna kommer höjas med 0,78 procent från och med 1 april vilket motsvarar 55 kronor för en hyra på 7000 kronor i månaden.
- Vi är glada över ett snabbt avslut där vi lyckats hålla höjningen på en relativt låg nivå, säger Marie Selin, vd Mitthem.
Årets höjning baseras på ökade kostnader för bland annat sophanteringen samt att bolaget fortsatt lägger betydande belopp på underhåll. Med sju av tio lägenheter som är 40 år och äldre finns ett stort behov av fortsatta insatser.
- Vi ser ökningar även på våra taxebundna kostnader men tack vare att vi arbetat aktivt med energieffektiviseringar har kostnaderna totalt sett kunnat hållas på en i stort sett oförändrad nivå där, säger Marie Selin.
De senaste två åren har hyresförhandlingarna dragit ut på tiden och till slut gått vidare till hyresmarknadskommittén. Ett arbetsätt som inte gynnat någon av parterna. Inför årets förhandlingar har arbetsgången varit en annan där konstruktiva diskussioner legat som grund.
- Jag är nöjd med att vi har kunnat lösa det här på hemmaplan och att vi har haft ett positivt förhandlingsklimat, säger Conny Säker, förhandlare Hyresgästföreningen.
- Jag är glad över att vi har haft en nära dialog under hösten som underlättat en ömsesidig förståelse för varandras utgångspunkter, säger Marie Selin.
Det här gäller för de nya hyrorna:
Kontakt:
Marie Selin, vd Mitthem: 070-654 12 63
Conny Säker, förhandlare Hyresgästföreningen: 070-321 63 63
Taggar:


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund