2022-01-17 07:00Pressmeddelande

Fler samtal än någonsin till Minds Självmordslinje

Minds Självmordslinje tog 2020 emot 58 000 samtal från människor i kris. Under 2021 togs 80 000 samtal emot, vilket är en ökning med 37 procent.

Minds Självmordslinje är till för den som har tankar på att ta sitt liv eller för den som har en närstående med sådana tankar. Linjen bemannas av utbildade volontärer och hit kan man vända sig anonymt genom att ringa eller chatta dygnet runt för att få medmänskligt stöd. 

De vanligaste samtalsämnena är självmordstankar, ångest, nedstämdhet och ensamhet. Många kontaktar också Mind för ett generellt psykiskt lidande orsakat av olika utmaningar i livet. Under året harMindsSjälvmordslinje besvarat cirka 80 000 samtal. Det är en ökning med37procent jämfört med åretinnan. Men trycket är så högt att insatserna ändå inte räcker till. Telefonsamtalen till Minds Självmordslinje har under 2021 ökat med drygt 30 procent i jämförelse med 2020. Innehållet i samtalen har inte förändrats nämnvärt under pandemin men antalet samtal har ökat avsevärt.   

 - Trots det stora antalet samtal som besvarats i Minds Självmordslinje är den mängd samtal som kommer in alltför stor. Mind är en ideell organisation som till största del finansieras av gåvor och bidrag. För att kunna ta emot ännu fler samtal från människor i kris vill Mind se en offentlig finansiering av vårt medmänskliga stöd till 50 procent, menar Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.   

Vad den stora ökningen beror på har flera orsaker. Pandemin har medfört såväl i Sverige som i andra OECD-länder en negativ effekt på den psykiska hälsan. Det är särskilt märkbart bland personer som saknar sysselsättning eller lever i socioekonomisk utsatthet. Att tidigt upptäcka de särskilt utsatta och säkerställa en lyckad skolgång, ett tryggt boende och sysselsättning är helt avgörande för människors psykiska välbefinnande. Förutom fler förebyggande insatser behöver även vården vid psykisk ohälsa förstärkas och utvecklas.   

Kontaktpersoner:
Karin Schulz, generalsekreterare Mind, 073-501 80 33
Niklas Gulin, chef Minds stödlinjer, 070-408 40 32

 

 Om MIND

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum.