2013-01-24 14:41Press release

Svensk säljkultur på efterkälken

Försäljning har lägre status hos svenska företag än hos internationella konkurrenter. Det visar en undersökning från säljutvecklingsföretaget Mercuri International.

Säljfunktionen har en svag ställning hos svenska företag. Endast en av tre svenska säljchefer anser att deras företag har en kultur där varje anställd ser sig själv som en säljare. Och bara 40 procent uppger att säljorganisationen har möjlighet att initiera och driva projekt som involverar andra funktioner i företaget, jämfört med det globala snittet på 50 procent.

De internationella konkurrenterna i undersökningen, som omfattar säljchefer i 23 länder, har dubbelt så ofta väl utarbetade rutiner och checklistor för sitt försäljningsarbete, jämfört med svenska företag.

-  I tider när behovet är som störst av att möta och bearbeta nya kunder, stannar vi istället hemma under det tunga besparingstäcket.  Men vad som krävs för att svenska företag ska kunna ta sig ur krisen är i första hand inte, minskade utgifter, utan ökade intäkter. Det går bara att sälja Sverige ut ur krisen, säger Mercuri Internationals koncernchef Ola Strömberg.

I undersökningen är säljchefer i den övervägande majoriteten länder mer positiva i synen på försäljning. I Kina och Storbritannien håller närmare hälften, 50 % respektive 44 %, med om att deras företag lägger stor vikt på sin försäljning.

-  Med en stark krona och vikande konjunktur så är det oroande att svenska företag inte har attityd till försäljning som sina internationella konkurrenter. Utan köpare spelar det ingen roll hur bra varor och tjänster svenska företag utvecklar. Vi har innovationskraften, vi har Spotify, IKEA och Ericsson. Det som saknas hos många företag är förmågan att skapa organisationer där försäljningen inte sitter i fingrarna utan är en del av blodomloppet, säger Ola Strömberg.

Några andra resultat från undersökningen:

  • Svenska företag hamnar också på efterkälken vad gäller att använda sociala medier som säljkanal och användandet av CRM-system.
  • Däremot är svenska företag starkare än det globala genomsnittet när det gäller samarbete i säljarbetet.
  • Nästan 100 procent av de svenska företagen ansåg att teamsäljande var en viktig aspekt av säljarbetet.

För mer information, kontakta:

Ola Strömberg, Koncernchef Mercuri International
Tel. 08-795 29 29  Mobil 0708-11 99 06
ola.strömberg@mercuri.se

Om undersökningen Sales Excellence 2012

Undersökningen genomfördes under sommaren 2012. Sammanlagt har 1 150 intervjuer med säljchefer i 23 länder och inom 15 olika branscher genomförts.


About Mercuri International Group AB

Every year Mercuri International empowers companies in over 50 countries to achieve sales excellence. We serve our clients both locally and globally with customized solutions and industry expertise. We grow profit through people, providing the tools and processes to tackle any sales challenge.


Contacts

Maria Kruusmägi
Marknadskoordinator
Maria Kruusmägi
Daniela Vidakovic Lundin
Global Marketing Manager
Daniela Vidakovic Lundin