2017-03-13 15:44Press release

Mercuri Internationals koncept 3rd Millennium Sales hanterar digitaliseringens påverkan på traditionella försäljningsmodeller

null

Den digitala revolutionen har drastiskt förbättrat tillgången till information men har även förändrat konsumentens köpresa och det sätt de interagerar med företag. Endast några få företag har lyckats anpassa sig till utvecklingen och uppdatera sina säljstrategier för att möta dessa förändringar. För att hjälpa företag att förändra sitt förhållningssätt till konsumenten av den nya digitala tidsåldern har Mercuri International nu lanserat the 3rd Millennium Sales Concept.

Under de senaste åren har det skett stora förändringar kring hur vi köper produkter och varor. Tack vare digitala verktyg, som social media, appar och prisjämförande webbsidor, har konsumenten numera tillgång till ännu mer information när de ska ta inköpsbeslut än någonsin tidigare. Det här förändrar de traditionella köpvägarna.

En Google-undersökning visar att 67% av konsumentens köpresa görs digitalt innan man tar kontakt med en säljare. Det här står i stark kontrast till de genomsnittliga 10% som var aktuella på 70- och 80-talet när många av de säljmetoder som används idag utvecklades. Det vi nu behöver göra är att använda ett digitalt förstoringsglas för att återskapa konventionella säljprocesser och tekniker som nu har blivit ineffektiva på grund av det förändrande köpbeteendet.

Mercuri International lanserar 3rd Millennium Sales-koncept

För att möta det förändrade behovet i denna omvälvande digitala värld har Mercuri International identifierat 32 metoder som var gångbara i traditionell försäljning och som fortfarande fungerar idag. Man har också identifierat 20 nya viktiga metoder som säljare måste behärska för att lyckas i den nya digitala eran.

Genom att integrera 3rd Millennium-konceptet med deras befintliga tjänster, kommer Mercuri International hjälpa säljare på över 50 marknader att anpassa sina säljprocesser för att möta behov och förväntningar av den nya tidens digitala konsument.

“Dagens säljteam behöver kunna hantera ett helt annat köpbeteende än tidigare. För att lyckas behöver de anpassa sig och lära sig nya metoder. Genom sin världsledande roll inom säljutveckling kan Mercuri International hjälpa säljare att utveckla de färdigheter som behövs för att möta och kommunicera med tredje millenniets mer pålästa och självständiga kunder.” säger Frank Herbertz CEO på Mercuri International.


About Mercuri International Group AB

Every year Mercuri International empowers companies in over 50 countries to achieve sales excellence. We serve our clients both locally and globally with customized solutions and industry expertise. We grow profit through people, providing the tools and processes to tackle any sales challenge.


Contacts

Maria Kruusmägi
Marknadskoordinator
Maria Kruusmägi
Daniela Vidakovic Lundin
Global Marketing Manager
Daniela Vidakovic Lundin