2013-01-25 13:26Press release

Försäljning via sociala medier allt viktigare

Kunskapen om hur man kan utnyttja sociala medier till nyförsäljning är fortfarande låg hos svenska företag. Genom smart användning av social medier kan säljare bidra till att öka sitt företags försäljning.

Sociala medier ses vanligtvis som en kanal för att upprätthålla relationen till företagets existerande kunder. Men rätt utnyttjat kan sociala medier även användas för att skapa nyförsäljning. För det krävs ett nytt sätt att tänka och en delvis förändrad strategi.

-   De förändringar som skett i kunders köpbeteenden måste reflekteras i försäljnings-processen. Alldeles för många företag har inte ännu anammat sociala medier och använder inte dess möjligheter att hitta nya kunder, säger Rickard Cox, marknadschef och senior konsult på Mercuri International Sverige.

Enligt Rickard Cox finns det några enkla knep som alla säljare kan ta till för att skapa nya kundkontakter:

1.  Öka din sökbarhet genom att ändra din titel från en roll eller funktion till vad som är din expertis och vad du kan.

2.  Gå med i intressegrupper och delta i dialogen för att positionera dig som expert och möjlig samarbetspartner eller leverantör (s.k. ”social listening”)

3.  Använd dina sociala nätverk för att bli introducerad till och etablera kontakt med intressanta och potentiella kunder.

Mercuri International kommer under våren att starta en öppen utbildning i försäljning via sociala medier. Den vänder sig främst till erfarna försäljningschefer med grundläggande eller avancerade internetkunskaper.

Kursen, som går över en dag, behandlar den förändrade inköpsprocessen, den digitala resan för säljavdelningen, vad digitalt säljarbete är och hur man kopplar kundportföljen till Sociala Medier. Utbildningen ligger inom ramen för Mercuri International Business Schools öppna kurser för säljare, säljchefer, kundchefer, och kundservice.

Kursen ”Social Media Selling” går i Stockholm den 11 april 2013 och i Göteborg den 19 september.

För mer information, se http://mercuriutbildning.se/utbildningar/forsaljning/social-media-selling/

KONTAKT

Rickard Cox, marknadschef, konsult och partner Mercuri International Sverige

Email: rickard.cox@mercuri.se

Telefon: +46 (0) 8 705 62 02 | Mobil: +46 709 137 528About Mercuri International Group AB

Every year Mercuri International empowers companies in over 50 countries to achieve sales excellence. We serve our clients both locally and globally with customized solutions and industry expertise. We grow profit through people, providing the tools and processes to tackle any sales challenge.


Contacts

Maria Kruusmägi
Marknadskoordinator
Maria Kruusmägi
Daniela Vidakovic Lundin
Global Marketing Manager
Daniela Vidakovic Lundin