2013-10-14 10:15Pressmeddelande

Riksdagsbesök hos I-balkstillverkare gav visioner för storskalig svensk skivtillverkning

Riksdagsledamoten Fredrick Federley, besökte under tisdagen I-balkstillverkaren Masonite Beams i Rundvik mellan Umeå och Örnsköldsvik. Företaget producerar träbaserad I-balk och är Sveriges i särklass största förbrukare av skivmaterial för konstruktionsändamål. Masonite Beams importerar idag en betydande mängd OSB från Lettland och företagets budskap till Federley var tydligt.
Sverige är en skogsnation med stora skogstillgångar där både förädlingsvärdet av skogsråvaran och antalet arbetstillfällen skulle kunna vara betydande. Det bör vara lönsamt ur flera aspekter att satsa på vidareförädling av trä i Sverige, varför regeringen borde satsa på bättre förutsättningar för storskalig svensk vidareförädling av skogsråvara, istället för att huvuddelen av den råvara vi har förbrukas i värmekraftverk.

På Masonite Beams påtalades behovet av närliggande skivtillverkning och det diskuterades även hur rätt Rundvik ligger både strategiskt och logistiskt med tanke på råvarutillgång, transporter och närhet till efterfrågan. Rundvik och Masonites gamla lokaler skulle passa som hand i handske för storskalig skivtillverkning, med direkt närhet till sågverket SCA och Masonite Beams högautomatiska I-balkstillverkning. Dessutom med Botniabanan, en djuphamn, samt E4:an i direkt närhet till företagets industriområde. Lokaliseringen för en framtida skivtillverkning kan inte bli bättre. Federlay och hans partikollegor informerades om förutsättningarna för en storskalig skivtillverkning i Rundvik, t.ex. i form av utländska aktörer som använder svensk och lokal skogsråvara och förädlar denna på plats i regionen.

Masonite Beams ser med tillförsikt på framtiden och anser att efterfrågan på I-balk stadigt kommer att öka, inte minst med tanke på den debatt gällande energi- och byggeffektivitet som pågår. En sådan ökning skulle direkt också innebära ett kraftigt ökat behov av skivmaterial såsom OSB.

Masonite Beams I-balk har ett tunt liv i OSB som ger minimala köldbryggor och balken underlättar dessutom ett effektivt bostadsbyggande. Ur ett samhällsperspektiv fick Federley ta del av hur det svenska bostadsbyggandet både kan effektiviseras och hur stora mängder energi kan sparas genom att tänka smartare ur energi- och byggandesynpunkt. Att Masonite Beams I-balk är ett bra exempel på en energismart och effektiv byggprodukt, kunde ingen ta miste på vid tisdagens företagsbesök.Om Masonite Beams

Masonite Beams AB tillverkar stommar i lättbalk för villor, påbyggnader, skolor, kontor och höga trähus upp till 8 våningar. Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka.


Kontaktpersoner

Zoran Desancic
Distriktschef Mellansverige
Zoran Desancic
Kontakta oss
Masonite Beams
Kontakta oss
Håkan Bryngelsson
Distriktchef Norrland
Håkan Bryngelsson
Felicia Kyrk
Projektledare & Marknadskoordinator
Felicia Kyrk
Stefan Öijerholm
Försäljnings- och marknadschef
Stefan Öijerholm
Ulf Dewerlid
Teknisk säljare industri Sydsverige
Ulf Dewerlid
Robert Blomqvist
Distriktschef Sydsverige
Robert Blomqvist
Tommy Persson
Forskning- och utvecklingschef
Tommy Persson
Henrik Sjödin
Teknisk säljare industri Norrland
Henrik Sjödin
Marknadskoordinator
Madelene Forsberg
Daniel Wilded
Säljchef Masonite Beams Byggsystem
Daniel Wilded