2016-02-02 08:55Nyheter

Vill bygga träbyggnader över 20 våningar

Illustration: C.F. Møller

Text: Erik Mattsson

Flera storföretag i världsunikt forskningsprojekt

En mångdisciplinär forskningsgrupp har tillsats för att utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar.

Syftet med projektet som kallas Tall Timber Buildings – Concept studies är att utveckla innovativa och genomförbara koncept enligt gällande byggregler, och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Prioriterade områden som specifikt kommer studeras i ett inledande skede är bland annat brandsäkerhet, livscykelperspektiv och konstruktionstekniska lösningar – områden som är av största vikt för att säkerställa en säker byggnad över tid.

– Vi tror på att massiva träkonstruktioner ger stadsplanerare, arkitekter och designers stora möjligheter att utveckla innovativ och hållbar arkitektur. Men även om det redan finns en stor produktion av högkvalitetstimmer i Sverige, behövs en bredare kunskap och mer konkret erfarenhet i branschen, kommenterar Ola Jonsson, representerande C.F. Møller i projektet.

I partnerskapet ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Växjö Kommunföretag AB, HSB, White, BTB, Bjerking, Briab, Brandskyddslaget, WSP, Moelven, KLH, Masonite beams, Linnéuniversitetet och C.F. Møller.

Forskningsprojektet, som stöttas av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och Smart Housing Småland, och är initierat av SP och Linnéuniversitetet i Växjö, löper fram till 2018.


Om Masonite Beams

Masonite Beams AB tillverkar stommar i lättbalk för villor, påbyggnader, skolor, kontor och höga trähus upp till 8 våningar. Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka.


Kontaktpersoner

Zoran Desancic
Distriktschef Mellansverige
Zoran Desancic
Kontakta oss
Masonite Beams
Kontakta oss
Håkan Bryngelsson
Distriktchef Norrland
Håkan Bryngelsson
Felicia Kyrk
Projektledare & Marknadskoordinator
Felicia Kyrk
Stefan Öijerholm
Försäljnings- och marknadschef
Stefan Öijerholm
Ulf Dewerlid
Teknisk säljare industri Sydsverige
Ulf Dewerlid
Robert Blomqvist
Distriktschef Sydsverige
Robert Blomqvist
Tommy Persson
Forskning- och utvecklingschef
Tommy Persson
Henrik Sjödin
Teknisk säljare industri Norrland
Henrik Sjödin
Marknadskoordinator
Madelene Forsberg
Daniel Wilded
Säljchef Masonite Beams Byggsystem
Daniel Wilded