2021-06-17 08:00Nyheter

MFB Academy Newsletter #6

null

För 10 år sedan föddes idén hos Masonite Beams om att grunda en egen akademi. En akademi som kan utveckla framtidens byggnader i trä. Nu tio år senare består Masonite Beams egna akademi av medlemmar med kompetens inom brand, ljud, arkitektur och konstruktion och många spännande projekt har rotts iland. Här presenteras de senaste nyheterna inom akademin. 

Ny medlem i akademin

Idag kan vi glatt meddela att vi har en ny akademimedlem med kompetens inom elementtillverkning och industriell produktion av fastigheter. Varmt välkommen till akademin Lättelement!

 

Masonite Beams släpper ny systemhandbok 

Masonite Beams lanserar fyra nya byggkoncept för olika byggnadstyper i ny digital plattform. Målet är att göra det enkelt att bygga resurseffektivt och hållbart. Genom de nya koncepten kan arkitekter, konsulter och fastighetsutvecklare bygga och konstruera energieffektiva byggnader med låg klimatpåverkan.

I över 50 år har vi på Masonite Beams hjälpt kunder och partners att bygga med lättbalk. Utifrån den kunskapen har vi nu paketerat olika koncept utifrån den byggnad som byggs. Koncepten gör det enkelt att hitta lösningar, instruktioner, manualer och andra typer av hjälpmedel beroende på byggnadstyp.

Villa, Flerfamiljshus, Påbyggnader och Industribyggnader

De nya byggkoncepten Villa, Flervåningshus, Påbyggnader och Industribyggnader ingår i Masonite Beams Flexibla Byggsystem och är de första byggkoncepten som lanseras av Masonite Beams. Flexibiliteten är stor med Masonite Beams nya byggkoncept. Tommy Persson, forskning- och utvecklingschef berättar:

– Det unika med våra byggkoncept är att du kan bygga nästan vad du vill. Vi öppnar nu upp möjligheten att uppföra någon av våra byggkoncept resurseffektivt och med låg klimatpåverkan oavsett om du bygger Villa, Flervåningshus, Påbyggnad eller Industribyggander.

Alla lösningar för de fyra byggkoncepten finns nu samlade i den digitala plattformen här!

Ljudmätningar på projektet Villa Mickelsgård 

Som en del i utvecklingen av ett komplett industrialiserat byggsystem som skall säkerställa ljud­kvaliteten i färdiga byggnader har ljud- och vibrationstester genomförts i Villa Mickelsgård, en tvåplans-villa som framöver kommer att användas för privat bruk. På detta sätt har det varit möjligt att dokumentera systemets funktion och prova ut olika produktkombinationer utan att äventyra slutlig ljudisolering i ett ”skarpt projekt”.

 

Klas Hagberg, medlem i akademin och jobbar på Acouwood. Bild tagen från ljudmätningar på projektet Villa Mickelsgård. 

Två olika lösningar för bjälklag provades medolika infästningar mot väggarna. Det blev också tillfälle för elementtillverkaren Norrlands Trähus att säkerställa produktionsmetoder och montage på platsen, vilket är värdefullt när det nu finns många skarpa projekt i planeringen som kommer att genomföras.

Mätningarna gjordes med flera olika metoder, såväl enligt gängse standard men också med mer okonventionella ljudkällor såsom den japanska bollen. På detta sätt blir det lättare att förstå funktionen hos systemet och dess inverkan på subjektiv upplevelse. 

Mätresultaten ser lovande ut och då inte minst eftersom det ser ut som att systemet kommer att kunna uppnå hög ljudisolering även när balkhöjden är reducerad till 250 mm. I Villa Mickelsgård var spännvidden dock begränsad vilket gör att en balkhöjd på 250 mm inte kan bli ”standard” i flerbostadsprojekt. Men likväl, såväl stegljudsnivå som luftljudsisolering uppnår mycket fina ljudvärden med Masonite Beams Flexibla Byggsystem och med en hög prefabriceringsgrad som minimerar felkällor på byggplatsen blir systemet robust och tillförlitligt.

Att systemet dessutom optimerar materialanvändningen i bjälklag och väggar, gör att det blir en vinnare även miljömässigt. Följande resultat uppnåddes för den bästa kombinationen, se tabellerna nedan.

Detta skall jämföras med minimikrav i BBR som är DnT,w+C50-3150 ≥ 52 dB och L´nT,w+CI,50-2500 ≤ 56 dB.

 

MFB Academy Workshop 

Under slutet av mars genomfördes en workshop med samtliga medlemmar i MFB Academy. Syftet med workshopen var att utveckla samarbetet mellan aktörerna och identifiera utvecklingsområden de kommande åren för akademin och Masonite Beams Flexibla Byggsystem.

Workshopen resulterade i fyra fokusområden för akademin:

• Arkitektguide
• Projekteringsguide och utveckling av montageanvisningar
• Totalekonomi för byggsystemet
• Väderskydd

De fyra fokusområdena kommer akademins medlemmar arbeta med löpande under 2021 och början av 2022. Ett exempel är att akademins arkitekter QPG och Block Arkitektur kommer arbeta en arkitektguide för byggsystemet

Foto: Johan Baggström

Samarbete med logistikstudenter vid Luleå Tekniska Universitet

Under våren har Masonite Beams och Norrlands Trähus samarbetat med fem logistikstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har skett på distans med målet att för­bättra logistiken mellan Masonite Beams fabrik och byggarbetsplats.

Nu, ett antal veckor senare, har arbetet resulterat i en checklista. Studenterna har sett över logtistikflödet mellan materialleverantören Masonite Beams, hustillverkaren Norrlands Trähus och slutbeställaren. Studenterna berättar:

– Vi har arbetat fram en checklista som samarbetspartners till Masonite Beams och Norrlands Trähus kan använda sig av, så att ett bättre materialflöde från Masonite Beams fabrik till byggarbetsplatsen uppnås.

Masonite Beams kommer fortsätta att effektivisera logistiken av lättbalkarna från fabrik till byggarbetsplats.

– Masonite Beams har för avsikt att fortsätta växa de kommande åren. Målet är att fördubbla vår lättbalksproduktion, vilket ställer krav på processoptimering. Just nu jobbar vi aktivt med flera kunder för att hitta förbättrade lösningar som effektiviserar det industriella byggprocessen. Det ska bli riktigt spännande att se vart detta tar oss, avslutar Mantas Dovidavicius.

MFB-academy - ett nätverk för framtidens byggande

Vad erbjuder MFB Academy?

  • Tillgång till patenterade lösningar
  • Gemensam utveckling
  • Teknisk support
  • Nya affärsmöjligheter
  • Och mycket mer!

Läs mer här!

Samarbetspartners


Om Masonite Beams

Masonite Beams AB tillverkar stommar i lättbalk för villor, påbyggnader, skolor, kontor och höga trähus upp till 8 våningar. Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka.


Kontaktpersoner

Zoran Desancic
Distriktschef Mellansverige
Zoran Desancic
Kontakta oss
Masonite Beams
Kontakta oss
Håkan Bryngelsson
Distriktchef Norrland
Håkan Bryngelsson
Felicia Kyrk
Projektledare & Marknadskoordinator
Felicia Kyrk
Stefan Öijerholm
Försäljnings- och marknadschef
Stefan Öijerholm
Ulf Dewerlid
Teknisk säljare industri Sydsverige
Ulf Dewerlid
Robert Blomqvist
Distriktschef Sydsverige
Robert Blomqvist
Tommy Persson
Forskning- och utvecklingschef
Tommy Persson
Henrik Sjödin
Teknisk säljare industri Norrland
Henrik Sjödin
Marknadskoordinator
Madelene Forsberg
Daniel Wilded
Säljchef Masonite Beams Byggsystem
Daniel Wilded