2020-10-19 16:12Nyheter

MFB Academy Newsletter #3

null

Grönbo bygger världens högsta MFB-hus!

I detta nummer träffar vi MFB Academymedlemmen Anders Tengbom, utvecklingschef på Glommen Lindberg & Grönbo

Grönbo, en aktör inom industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd. Glommen Lindberg, en fastighetsaktör som bygger ny- och ombyggnadsprojekt runt om i Stockholmsområdet. Båda medlemmar i MFB Academy och starka förespråkare för hållbar arkitektur och ekologiskt byggande.

Anders Tengbom, utvecklingschefen med stort intresse för byggteknik och drivkraften att förenkla arbetsmoment som helhet. Inom Glommen Lindberg ansvarar han för att skapa förutsättningar för, och projektleda produktionen. Hos Grönbo har han under lång tid sett stor utvecklingspotential i helhetstänket där de industrialiserar Masonite Beams byggkoncept till en fungerande och effektiv process. Det som pågår just nu är att han tillsammans med Grönbo bygger världens största MFB-hus. 

Se filmen om S:t Ilian här!

Inom kort startar byggnationerna av 135 lägenheter i Sollentuna som ska bli hyresrätter och det projekteras för fullt inför två ytterligare projekt med start 2021. – För att lyckas krävs god framförhållning, förberedelser och arbetsberedskap. Logistik runt arbetsplatsen är den största utmaningen. När vi på Grönbo och Glommen Lindberg är på plats och grunden är gjord, så går allt enligt plan, beskriver Anders Tengbom. 

Vi ställde frågan om hur han ser på framtidens träbyggande och vad som efterfrågas av bostadsutvecklare. Anders Tengbom berättar: – Att ge trygghet. Att beskriva fördelarna kring processen som Grönbo och branschkollegor ger till hela byggindustrin. Förändring är nödvändig, minst sagt ett absolut måste, till en mer cirkulär livsstil. Inom bygg måste vi också ta vårt ansvar. Jag tror att framtidens byggande i trä kommer avgöras av hårt arbete, att övertyga skeptiker och att få politiskt stöd. ■

Anders Tengbom 
Utvecklingschef 

Tester gav goda resultat!

I våras utfördes kapacitetsprovning av bjälklagshängare med teknisk plast, där både horisontell och vertikal kapacitet undersöktes. En prototyp på bjälklagshängare med fjäder provades även för horisontell lastkapacitet. Provningen visade på goda resultat. Baserat på resultaten från provningarna av bjälklagshängare i Skellefteå har nya prototyper av hängaren utarbetats och provleverans mottagits. Fokus under arbetet har varit att reducera materialåtgången och öka beslagets motståndskraft mot deformation. För bjälklagshängaren med fjäder har även en ny lösning för låsning av fjädrarna i horisontalled tagits fram. 

Det som återstår är att verifiera kapacitet genom internprovning i Rundvik. Under hösten kommer Norrlands Trähus testköra sin nya arbetslinje med MFBelement till ett provprojekt. Huset som ska byggas är en tvåvåningsvilla, Villa Mickelgård, där det är tänkt att testa hur den nya linjen fungerar i praktiken. I projektet kommer det även att användas bjälklagshängare med både teknisk plast och fjäder, där tanken är att kunna utvärdera systemet avseende både akustisk prestanda hos ingående element såväl som vibrationsöverföring hos knutpunkter. ■

MFB-academy - ett nätverk för framtidens byggande

  • Tillgång till patenterade lösningar
  • Gemensam utveckling
  • Teknisk support
  • Nya affärsmöjligheter
  • Och mycket mer!

Läs mer här!

Samarbetspartners


Om Masonite Beams

Masonite Beams AB tillverkar stommar i lättbalk för villor, påbyggnader, skolor, kontor och höga trähus upp till 8 våningar. Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka.


Kontaktpersoner

Zoran Desancic
Distriktschef Mellansverige
Zoran Desancic
Kontakta oss
Masonite Beams
Kontakta oss
Håkan Bryngelsson
Distriktchef Norrland
Håkan Bryngelsson
Felicia Kyrk
Projektledare & Marknadskoordinator
Felicia Kyrk
Stefan Öijerholm
Försäljnings- och marknadschef
Stefan Öijerholm
Ulf Dewerlid
Teknisk säljare industri Sydsverige
Ulf Dewerlid
Robert Blomqvist
Distriktschef Sydsverige
Robert Blomqvist
Tommy Persson
Forskning- och utvecklingschef
Tommy Persson
Henrik Sjödin
Teknisk säljare industri Norrland
Henrik Sjödin
Marknadskoordinator
Madelene Forsberg
Daniel Wilded
Säljchef Masonite Beams Byggsystem
Daniel Wilded