2019-04-15 13:12Nyheter

Ett skepp kommer lastat!

null

Härom veckan lastades det tredje fartyget i Rundvik med balk till UK. Lastningen gick väldigt bra och efter ca. 5 timmar hade totalt 391 paket innehållande inte mindre än 152 000 lpm balk lastats ombord på Ahlmark Lines fartyg M/S Swe Carrier.

För att transportera samma mängd balk med bil så skulle det behövas ca. 33 bilar!

Att frakta gods med fartyg är en energisnål transportform. Den specifika energiåtgången för ett normalstort fartyg beräknas enligt Ahlmark Lines till 0,05 kWh/tonkilometer vilket kan jämföras med 0,26 kWh/tonkilometer för en lastbil med släp. Som exempel så innebär det att på bara 15 liter lågsvavligt bränsle kan 3000 ton gods fraktas en hel kilometer med båt. Skulle 120 lastbilar med släp frakta samma mängd gods lika långt, skulle de behöva hela 60 liter bränsle.

Genom att flytta godstransporter från bil till fartyg minskas också trängseln på vägarna liksom behovet av att bygga nya. Naturligtvis minskar även trafikolyckor och buller.

Det finns alltså många fördelar med båttransporter och det råder ingen tvivel om att man gör stora vinster, både miljömässigt och ekonomiskt!


Om Masonite Beams

Masonite Beams AB tillverkar stommar i lättbalk för villor, påbyggnader, skolor, kontor och höga trähus upp till 8 våningar. Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka.


Kontaktpersoner

Zoran Desancic
Distriktschef Mellansverige
Zoran Desancic
Kontakta oss
Masonite Beams
Kontakta oss
Håkan Bryngelsson
Distriktchef Norrland
Håkan Bryngelsson
Felicia Kyrk
Projektledare & Marknadskoordinator
Felicia Kyrk
Stefan Öijerholm
Försäljnings- och marknadschef
Stefan Öijerholm
Ulf Dewerlid
Teknisk säljare industri Sydsverige
Ulf Dewerlid
Robert Blomqvist
Distriktschef Sydsverige
Robert Blomqvist
Tommy Persson
Forskning- och utvecklingschef
Tommy Persson
Henrik Sjödin
Teknisk säljare industri Norrland
Henrik Sjödin
Marknadskoordinator
Madelene Forsberg
Daniel Wilded
Säljchef Masonite Beams Byggsystem
Daniel Wilded