2023-02-15 08:00Pressmeddelande

Tre starka kandidater nominerade till Träflugan 2022

TräflugaMed priset årets Träfluga vill vi synliggöra en person, en arbetsgrupp eller en innovation som drivit ett företag – eller hela industrin – framåt under det senaste året.

Precis som tidigare år har det kommit in många spännande förslag till vilka som bör nomineras till årets Träfluga. Priset delas ut av Martinsons till en person, arbetsgrupp eller ett initiativ som har bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året. Efter noga övervägande har juryn valt ut tre finalister till Träflugan 2022: Tomas Nord (RISE), Göteborgs stad och Byggdialog AB.
Vinnaren offentliggörs i slutet av februari.

Motiveringarna för de nominerade lyder:

Tomas Nord, RISE
”Tomas Nord är senior forskare på enheten för träbyggande på forskningsinstitutet RISE och en av landets ledande träforskare. Genom åren har han haft en viktig roll i flera projekt som har tagit träbyggandet framåt, alltifrån Timber on Top till Wood2New. Han ledde även arbetet med den SWOT-analys vid Linköpings universitet som 2022 fastslog att limträ var mer fördelaktigt än stål och betong gällande 11 av 14 undersökta faktorer.”

Göteborgs stad
”Göteborg har länge varit en av de platser i Sverige som visar på mest ambitioner och visioner när det kommer till att verkligen vilja och våga satsa på träbyggande. Det har resulterat i en lång rad imponerande och nytänkande konstruktioner i trä. Dessutom är Chalmers en av landets ledande institutioner inom träforskning och med ’Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande’ finns det en tydlig färdplan mot en fossilfri bygg- och anläggningssektor.”

Byggdialog AB
”Byggdialog har som mål att skapa en effektivare och mer hållbar byggprocess för planeten, samhället och ekonomiskt. Med den inställningen som grund har de blivit en modig och kompetent möjliggörare för träbyggandets utveckling på den svenska byggmarknaden. Dessutom är Byggdialog Sverigeledande entreprenörer inom partnering, där ett transparent arbetssätt har bidragit till att förverkliga en lång rad offentliga beställares projekt inom bland annat skolor och förskolor.” 

Priset består av en Träfluga samt en donation på 10 000 kronor i vinnarens namn till anhörighuset Hjältarnas Hus i Umeå, ett tillfälligt boende för familjer med barn som drabbats av svår sjukdom och som behöver behandling på Norrlands Universitetssjukhus.

Läs mer om Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se

Tidigare vinnare av priset:
2021: Per Karnehed, fuktexpert, Karnehed Design och Construction
2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter
2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA
2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand 

* 2020 delades ingen Träfluga ut på grund av corona-pandemin.

Läs mer om priset på martinsons.se/traflugan


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.

Kontaktpersoner

Joakim Gustafsson
Vd
Joakim Gustafsson