2021-06-14 09:15Pressmeddelande

Spetskompetenser bygger hållbart nytt kvarter i Umeå

Illustration av kvarteret Rind i UmeåBild: Kvarteret Rind. Umehem.

Nu pågår montaget av Umeås senaste spetsprojekt inom hållbart byggande. Det handlar om de sex våningar och tre våningar höga husen i kvarteret Rind på västra Norrlandsgatan som byggs med stomme i KL-trä och limträ. Bakom satsningen står Umehem, AR-bygg, AR.T Arkitekter samt Martinsons.
– Umeå vill växa hållbart med sikte på 200 000 invånare år 2050. Det här är en typ av projekt som går helt i linje med det målet och som dessutom helt bygger på lokalt baserade kompetenser, säger Jesper Åkerlund, vd på Martinsons.

Totalt byggs 49 hyresrätter i kvarteret Rind. För att de nya byggnaderna ska bli en naturlig del av det omgivande kvarteret kommer fasadmaterialet att bestå av skärmtegel. Invändigt får trä en framträdande position, bland annat i trapphus och på fondväggar.
– Att de som bor i huset både får se och känna att det är ett trähus känns riktigt bra. Det handlar både om att det skapar en riktigt bra inomusmiljö, men också för att det blir tydligt att vi byggt med riktigt låg klimatbelastning, säger Per Isaksson, som är ansvarig arkitekt på AR.T Arkitekter, som liksom AR Bygg ägs av fastighetsbolaget Umehem.

Kvarteret Rind har redan innan det står klart uppmärksammats och bland annat nominerats till ”Umeås bästa bygge 2020” av Sweco.

Bland tidigare projekt som Martinsons och Umehem-företagen genomfört finns ett flertal påbyggnader och verksamhetslokaler runt om i centrala Umeå.
– Både mellan oss på Umehem-företagen och med en viktig partner som Martinsons har vi ett nära samarbete där vi betraktar varje byggprojekt även ur ett utvecklingsperspektiv. Vi är uppmärksamma på förbättringsmöjligheter för att lära oss optimera processen på ett ännu bättre sätt, berättar Per Isaksson, som menar att det finns en enorm potential för att öka träbyggandet:

– Medvetenheten om hållbarhet växer bland fastighetsägarna samtidigt som allt talar för att kraven på låg klimatbelastning i materialval kommer att höjas under kommande år.

I Umeås strategi för hållbar tillväxt är förtätning och byggande av nya stadsdelar som präglas av både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet några av de prioriterade målen.
– En växande stad behöver en bra mix av bostäder och boendeformer och det är vi stolta över att bidra till. Sedan finns stora fördelar med vårt sätt att bygga när det handlar om förtätning vilket är ett område där Umeå ligger i absolut framkant. KL-trä och limträ är mycket konkurrenskraftigt tack vare byggdelarnas låga vikt vilket sparar både tid och pengar, säger Jesper Åkerlund.

Dessutom lagrar byggdelarna stora mängder koldioxid. Mijövarudeklarationer som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder 658 kg koldioxid netto och att en kubikmeter limträ binder 679 kg koldioxid netto.

Mer information
Jesper Åkerlund, vd Martinsons
Tel: 070–950 05 90

Per Isaksson, ansvarig arkitekt AR.T Arkitekter
Tel: 070–553 33 66


Om Martinsons

Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus, kontorsbyggnader och broar. Verksamheten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med ca 50 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor. www.martinsons.se