2020-09-14 09:01Pressmeddelande

Martinsons Byggsystem vinner prestigeuppdrag hos Castellum

Bild på huset Korsningen i ÖrebroBild: Utopia Arkitekter

Martinsons levererar stomme och bjälklag i KL-trä och limträ till Örebros första kontorshus helt byggt i trä. Den centralt belägna byggnaden blir sju våningar hög och kommer att omfatta 6 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastighetsbolaget Castellum som uppför byggnaden beräknar att den kommer att kosta 225 miljoner kronor inklusive byggrätt.

Jag är stolt över att vi nu är igång med vår mest hållbara kontorsbyggnad genom tiderna. Vi kommer att lära oss mycket på vägen som också kommer till nytta i framtida projekt. Jag är säker på att vi inom en relativt snar framtid får se fler byggnader med den nya certifieringen, säger Per Gawelin, vd för Region Mitt, Castellum. 

För Martinsons Byggsystem är uppdraget det senaste i en längre rad av större byggnader som uppförs av stora nationella fastighetsbolag i svenska tillväxtorter. NA Bygg med säte i närliggande Hallsberg leder byggprojektet.

– Vi är riktigt glada att NA Bygg valde oss som leverantör av stommen och ser fram emot samarbetet. Vi kommer att bidra från vårt håll med våra erfarenheter av att bygga stort med trä, säger Johan Jarl, Key Account Manager på Martinsons Byggsystem.

Byggnaden är ett resultat av Örebro kommuns pilotprojekt ”Vi ger arkitekten makten”, en arkitekttävling som vanns av Utopia Arkitekter. De tilldelades markanvisningen och har efter en förstudie valt att teckna avtal med Castellum.

– Att både Utopia Arkitekter och Castellum ser möjligheterna och fördelarna med att bygga stort i trä är ytterligare ett steg på vägen för ett mer hållbart samhällsbyggande. Dessutom kommer det att bli en riktigt häftig byggnad som människor kommer att trivas i, säger Johan Jarl.

Byggnaden miljöcertifieras enligt standarden Miljöbyggnad Guld och enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha ett netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

– Hållbarhetsaspekten är en viktig del av byggnaden och att vi väljer en stomme i trä istället för stål och betong är den främsta anledningen att vi kan uppnå klimatneutralitet. Och som ett stort fastighetsbolag så behöver vi bidra till att bygga hållbart. Det adderar värde till byggnaden, både för oss som äger fastigheten men också hyresgästerna, säger Hans Hjalmarsson, projektutvecklare på Castellum.

Projektet är också det första större träbyggnadsprojektet som Castellum genomför.

– Det är fortfarande en byggnad som ska upp, så vi ska inte överdriva skillnaderna. Men det finns delar som vi behöver tänka annorlunda kring och vi har bland annat besökt andra större träbyggnadsprojekt för att se vilka tekniker som fungerar och vilka arbetssätt som är smarta. Kunskapen vi samlat på oss gör att vi startar från rätt nivå vilket också hjälper oss framöver i kommande projekt, säger Hans Hjalmarsson.

Byggnaden har fått namnet Korsningen. Markarbeten inleddes under sommaren och leveranserna från Martinsons Byggsystem kommer premininärt att inledas i mars 2021. Byggnaden beräknas stå klar under våren 2022.

Mer information
Johan Jarl, Key Account Manager, Martinsons Byggsystem
Tel: 0914–208 85


Om Martinsons

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 475 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se