2023-06-07 08:26Pressmeddelande

Innovativt niovåningshus växer fram i centrala Göteborg

NCC vill uppmuntra hyresgästerna till att cykla eller använda kollektivtrafik till jobbet. Därför har man satsat på cykelgarage med möjlighet till dusch och ombyte. Samt en liten cykelverkstad.NCC vill uppmuntra hyresgästerna till att cykla eller använda kollektivtrafik till jobbet. Därför har man satsat på cykelgarage med möjlighet till dusch och ombyte. Samt en liten cykelverkstad.

För 200 år sedan bestod området av en kaj mitt i centrala Göteborg – nu byggs här ett innovativt niovåningshus i trä på Masthamnsgatan.
Fastigheten Habitat 7 har höga hållbarhetsmål hela vägen från skiss, grund och till materialval som trästommen från Martinsons.
– Det är verkligen helheten som imponerar i det här projektet och det känns riktigt bra att vi fått förtroendet att vara med ända från starten av processen till monteringen, säger Hans Nordström, key account manager på Martinsons.

Habitat 7 blir det tredje kontorshuset som NCC bygger på Masthuggskajen – resultatet blir en unik kontorsmiljö full av ljus, växtlighet och interiör med utomhuskänsla där träets alla synbara fördelar lyfts fram. Huset kommer att erbjuda en gemensam takterrass med en fantastisk utsikt över Linnéstadens takåsar.
Fastigheten som får en uthyrningsbar yta på cirka 8000 kvm har ritats av välrenommerade arkitektbyrån Krook & Tjäder där trä är det dominerande materialet i huset. Från Martinsons kommer stommen av limträ och KL-trä, samt montage och projektering där erfarne projektledaren Robert Andersson, som också var projektledare för Sara Kulturhus, håller i trådarna.
– Det är bland det största som byggts i trä i Sverige och här har vi verkligen fått maximera alla möjligheter som finns med trä, med komplexa lösningar som stora vindkryss i limträ för att nämna något. Allt bidrar till att det verkligen är ett spännande projekt att få vara med om. Här kommer all vår erfarenhet och expertis till sin rätta och vi kan vara den här värdeskapande partnern som vi vill vara i alla projekt, säger Hans.

Martinsons togs in i ett tidigt skede av projektet.
­– Vi ville ha en leverantör med erfarenhet av större limträprojekt och som kan ta ett helhetsansvar. Vi hade dessutom goda erfarenheter tillsammans från projektet Magasin X i Uppsala. Vi ser det som en fördel att ha projekteringsgäng och montagegäng som har erfarenhet av just Martinsons byggsystem sedan tidigare, säger Dennis Lönnström, projektledare för Habitat 7 på NCC.

Genom att bygga i trä, och som här använda norrländsk gran, minskar klimatavtrycket rejält. Målsättningen är minsta möjliga miljöpåverkan, och byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-rankingen nivå Excellent. Masthuggskajen har redan hunnit prisats som Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelats en Citylab-certifiering, vilket är en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt.
Klimatavtrycket från Habitat 7 är cirka en tredjedel mindre jämfört med en traditionell kontorsbyggnad.
– På NCC har vi sedan länge varit engagerade i hållbarhetsarbetet med att få ner klimatpåverkan för de projekt vi bygger och hela tiden driva på och utmana oss själva. Att bygga i trä är en naturlig åtgärd och att få arbeta med ett så här intressant projekt känns väldigt inspirerande och engagerande. Det är belönande att kunna påverka klimatavtrycket på riktigt, säger Dennis.
– En generell strävan i projektet har varit att byta ut stål och aluminium mot trä. De kopplingar och infästningar av stål som ändå krävts mellan konstruktionsdelar har dolts för att nå en vacker konstruktiv helhet, helt och hållet i trä. Att förlägga infästningarna dolt inne i träkonstruktionen har även visat sig vara fördelaktigt för att möta projektets högt ställda brandkrav, säger han.

Det genomfördes arkeologiska undersökningar innan byggstart där man bland annat fann vraket av en unik pråm och delar av kajkonstruktionen. En del av det uråldriga virket ska nu användas som en träbänk i entrén för att knyta an till platsens historia.
Planerad inflyttning är beräknat till första kvartalet 2025.


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.

Kontaktpersoner

Hans Nordstöm
Key Account Manager
Hans Nordstöm