2021-05-27 13:46Pressmeddelande

Stärkt fokus på näringslivsfrågorna i Luleå kommun

Luleå. Foto: Per Lundström, TaigapicLuleå. Foto: Per Lundström, Taigapic

Luleå får låga betyg för sitt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.

– Vi tar den här signalen på stort allvar och har därför redan genomfört en lång rad åtgärder för att bli bättre. En stärkt samverkan är redan på plats, konstaterar Carina Sammeli, kommunalråd, Luleå kommun.

Svenskt Näringslivs årliga enkät där 183 företagare i Luleå kommun fått betygsätta företagsklimatet i Luleå visar att näringslivet upplever att mycket kan bli bättre i staden. Luleå får betyget 2,9 på en skala 1 till 6. Ett resultat som placerar Luleå bland de sämre kommunerna i Norrbotten.

Carina Sammeli, kommunalråd, Luleå kommun:

– Det är klart att vi tar det här resultatet på allvar. Luleå ska ha ett positivt näringslivsklimat som stärker företagandet i kommunen. Det är en absolut målsättning. Resultatet i undersökningen är ganska oförändrat mot fjolårets och redan då fattade vi beslut om att starta flera arbeten för att förbättra samarbetet tillsammans med näringslivet.

 

 

– Vi genomför till exempel just nu en utbildning för att förbättra våra förvaltningars arbete med näringslivet, utbildningen ska hjälpa kommunens anställda att bättre förstå företagens behov och stärka samarbetet med det lokala näringslivet. I juni har vi också bjudit in näringslivet till ett första av flera möten där vi diskuterar konkreta utvecklingsfrågor i en bredare krets.

Kjell-Åke Johansson är tf vd för kommunens näringslivsbolag Luleå Business Region:

– Vi har kommit igång med en lång rad viktiga aktiviteter som över tid ska stärka näringslivet. Tillsammans med kommunens satsning Kompetenslotsen har vi nu aktiverat ett flertal utbildningsinsatser via vårt projekt Kompetensstegen. Konkreta utbildningar som är matchade mot företagens reella behov. Så mycket händer redan i dag och mer är på gång. Väger vi in miljardinvesteringarna som nu sker i vår region finns det många goda skäl att tänka positivt på framtiden. Och givetvis ska vi ha ett näringslivsklimat som präglas av en nära samverkan som stärker företagens utveckling.

Anders Granberg, vd, Luleå Näringsliv, som i dag ägs till 100 procent av näringslivet och företräder över 250 företag i Luleå:

– Vi från Luleå Näringsliv uppskattar att det finns en stor lyhördhet och ett stort intresse för näringslivsfrågorna i dag från kommunledningen. Det bådar verkligen gott inför framtiden. Tillsammans med kommunen och Luleå Business Region har vi jobbat fram bra förslag för att förbättra samarbetet mellan kommun och näringsliv. Vi upplever att det finns en öppenhet och bra dialog med kommunen i de här frågorna.

 

 

– Våra branschråd med medlemsföretag fungerar i dag som fokusgrupper för kommunens arbete med att ta fram stödåtgärder och utbildningar. Vi har en väl fungerande modell och process för att tillvarata de behov som företagen lyfter som affärskritiska inför framtiden.

Kjell-Åke Johansson:

– Vi är eniga om att företagsklimatet är en avgörande faktor för Luleå framtida utveckling. Vi ska stärka det arbetet genom att samverka kraftfullt för näringslivets bästa.


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.