2021-10-18 05:00Pressmeddelande

Spelutvecklingen i norr uppmärksammad av Singapores näringsminister

Foto: Global Top Round Foto: Global Top Round. Från vänster: Johan Sjökvist etableringschef på Luleå Business Region, Daniel Ådin kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå, Alvin Tan, näringsminister i Singapore, Rick Nahm COO på Global To...

Spelutvecklingen i norr uppmärksammad av Singapores näringsminister och på stor spelkonferens i Singapore


Mötesindustrin öppnas sakta upp i världen. Under veckan har spelutvecklingsklustret Arctic Game Lab varit speciellt inbjudna till konferensen Global Top Round och spelmässan Gamescom Asia i Singapore. Under fredagen träffade delegationen även Singapores näringsminister.

- Spelindustrin är född global och självklart behöver norra Sverige vara med, annars blir vi på efterkälken, säger Luleå Business Regions etableringschef Johan Sjökvist som var med och träffade näringsministern.

Global Top Round investerar världen över i spelstudios i tidiga skeden och hjälper dem att utvecklas. De har ett samarbete med Arctic Game Lab. Svensken Pontus Mähler är deras affärsutvecklingschef.

- Vi har bjudit med politiker och officiella representanter kring Arctic Game Lab för att visa på möjligheterna med spelbranschen i Sydostasien och hur det skulle kunna se ut i norra Sverige. Det finns otroligt goda förutsättningar för Norrbotten och Västerbotten att ta plats i världen, särskilt när de under relativt kort tid byggt upp en sådan bra infrastruktur för spelbranschen via Arctic Game Lab. Jag hoppas verkligen att arbetet fortsätter framåt för att utvecklingen ska kunna ta riktig fart, säger Pontus Mähler.

Arctic Game Lab är en gemensam satsning mellan Skellefteå, Umeå, Piteå, Boden och Luleå som ska skapa en hållbar spelindustri i norra Sverige. Idag är det norra Europas snabbast växande spelkluster. Att skapa kontakter i en snabbt växande spelindustri i Singapore och Asien är viktigt både för den fortsatta utvecklingen av klustret och inte minst för spelbolagens affärer.

Under fredagen träffade delar av delegationen Singapores näringsminister Alvin Tan som också är ansvarig för frågor kring bland annat kultur och unga. De som träffade ministern var Daniel Ådin, kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå, Jonas Lundström, näringslivschef på Region Västerbotten, Johan Sjökvist, etableringschef hos Luleå Business Region samt Arctic Game Labs klusterledare Daniel Wilén. Näringsministern visade stort intresse och var påläst både om spelindustrin och vår regions fördelar med bland annat förnybar energi.

- Att Singapores regering är så intresserade av hur Norrbotten och Västerbotten bygger spelindustri är ett kvitto på att Arctic Game Lab är en institution att räkna med. Samtidigt är vi i tuff konkurrens med tanke många länders nationella stödåtgärder som spelindustrin kan nyttja. Det är spännande att se hur vi i Sverige skulle kunna jobba för att konkurrera på riktigt med resten av världen, säger Daniel Wilén.

Spelutvecklingen är global och viktig för näringslivet över hela världen.

– Spelindustrin är född global och självklart behöver norra Sverige vara med, annars blir vi på efterkälken. Spelutveckling är också en kompetens inom många olika branscher, inte minst är det en viktig del av ett dagens näringsliv över hela världen. Näringsministern hade bra koll på oss och belyste själv våra fördelar med bland annat förnybar energi, den gröna omställningen och kände väl till Facebooks datacenter i Luleå, säger Johan Sjökvist, etableringschef hos Luleå Business Region.

 

Fakta

Arctic Game Lab bildades i Skellefteå 2014 och är ett kluster för spelutveckling där Skellefteå, Boden, Luleå, Piteå och Umeå tillsammans med Region Västerbotten och Region Norrbotten samverkar. Bland annat hjälper man till med affärsutveckling, sammankopplar spelutvecklare, kommuner, investerare och andra aktörer med varandra samt anordnar evenemang som den årliga Arctic Game Week. Idag finns ett 70-tal spelbolag och studios, cirka 400 yrkesverksamma inom branschen och fjorton spelutbildningar vid universitet och yrkesutbildningar. Arctic Game Lab är nu norra Europas snabbast växande spelkluster.

 

För frågor:

Johan Sjökvist, johan.sjokvist@luleabusiness.se, +46 (0)70 227 52 10Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.