2021-06-09 06:00Pressmeddelande

Spelbranschen i norr behöver investerare

Foto: Daniel Holmgren, Cre8PhotoFoto: Daniel Holmgren, Cre8Photo

Spelbranschen i Sverige är brännhet och just nu växer den allra snabbast i norra Sverige. I Norrbotten och Västerbotten finns idag 75 etablerade spelbolag med över 500 aktiva i branschen.  För att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta så behövs mer riskkapital, fler personer med rätt kompetens och lyckade innovationsprocesser. 

Luleå Business Region och Arctic Game Lab arrangerar idag, 9 juni ett digitalt event, som livesänds från Vetenskapens Hus i Luleå, med några av Sveriges främsta investerare inom spel för att prata om investeringar i morgondagens spelsuccéer, och för att öka kunskapen om vad det innebär att investera i ett spelbolag. 

– Just nu är allas blickar riktade mot norr och de investeringar som sker här just nu. Men inte så många känner till att Arctic Game Lab är norra Europas snabbast växande spelkluster. En växande spelindustri är ett bra komplement till vår region, både vad gäller attraktionskraft men också för att kompetensen som finns inom spelbolag även är efterfrågad inom övrig industri, säger Cherié Karlsson, lokal projektledare för Arctic Game Lab i Luleå på Luleå Business Region.

I norra Sverige finns idag 14 spelutbildningar med 700 studenter på Boden och Skellefteås campusområden. Luleå tekniska universitet har bedrivit spelutbildning i Skellefteå sedan 80-talet och mer än 600 spelutvecklare har utexaminerats därifrån. Idag utgör de en betydande del av svensk spelindustri. Spelklustret Arctic Game Lab:s långsiktiga mål är att regionen år 2030 ska ha 1 000 professionella spelutvecklare och 100 spelbolag. 

– Utvecklingen inom spelindustrin i norra Sverige är enorm, och vi har nog bara sett början av det. Hela spelbranschen kämpar med att hitta nya talanger till branschen, så förutom kompetensförsörjningen så behövs också mer riskkapital in i branschen, säger Daniel Wilén, Cluster Manager på Arctic Game Lab. 

Digitala spel är “born global” och når direkt vid lansering en internationell marknad utan större distributionskostnader. En lyckad spellansering genererar därför väldigt höga vinster, vilket även är skälet till höga bolagsvärderingar. Dock är det är minst sagt svårt att i ett tidigt skede identifiera de företag som har störst potential att lyckas.

Därför ska du investera i spebranschen arrangras med stöd av Aktiespararna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, den europeiska regionala utvecklingsfonden och sker inom projektet Innovation Game 2.0. 

Deltagare under dagen:

Cherié Karlsson, Luleå Business Region och lokal projektledare för Arctic Game Lab
Daniel Wilén, Cluster Manager på Arctic Game Lab 
Matti Larsson, VD på det nyligt börsnoterade Umeåbolaget Zordix
Anton Albiin, Ansvarig för nyföretagande och utbildning på Dataspelsbranschen
Andreea Chifu från spelförläggarbolaget Raw Fury
Per-Arne Lundberg, VD på Amplifier Game Invest
Pontus Mähler, Director of Business Development på Global Top Round. Global Top Round är en interaktiv acceleratorsprogramsom hjälper spelstudios över hela världen framåt. Samuel Holmström VD på Lundqvist Trävaru 
Jens Lundqvist Vice VD på Lundqvist Trävaru
Anders Hallberg, VD på Tromb
Lena Fridlund Forsberg, Investment Manager på Partner Invest
Johan Strömberg, VD på Wanderword
Maya Umar, medgrundare på Blamorama Games
Ingrid Fridesjö, medgrundare på Blamorama Games

För mer information, kontakta:

Cherié Karlsson, projektledare Innovation Game 2.0, Luleå Business Region, 076-786 06 86, cherie.karlsson@luleabusiness.se

Therese Mossberg, communication manager Arctic Game Lab, 073-095 98 70, therese.mossberg@arcticgamelab.com


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.