2021-06-18 13:02Pressmeddelande

Rickard Lundmark blir ny VD för Luleå Business Region

Styrelsen för Luleå Business Region har beslutat att anställa Rickard Lundmark som ny VD för Luleå Business Region. Han lämnar sin tjänst som Director Product & Technology Portfolio Management på Telia för den nya rollen på Luleå Business Region. Rickard har återvänt till Luleå efter 25 års arbete i Stockholm och internationellt, främst inom Telia och Ericson. 

– Rickard Lundmark har stor erfarenhet av att leda verksamheter i förändring och driva utveckling, och hans erfarenheter från att jobba med företagskunder ser vi som rätt för en VD till bolaget i detta skede, säger styrelseordförande Carina Sammeli.

 

–Luleå Business Region är ett relativt nytt bolag, som arbetar intensivt med Luleå kommuns näringslivssamarbete och etableringsarbeten. Rickard Lundmark har stor erfarenhet av att leda verksamheter i förändring mot tydliga mål. Det känns spännande att få med Rickard i vårt lag, fortsätter Carina.

Rickard Lundmark tillträder tjänsten som VD under under hösten 2021.

–Det känns fantastiskt spännande att komma hem efter 25 år och anta denna utmaning. Jag brinner för att utveckla affärer och verksamheter och i en snabb föränderlig verklighet kommer det att kräva fokus på rätt frågor för att vi ska bidra till att skapa en hållbar tillväxt i Luleå, säger Rickard Lundmark.

Kjell-Åke Johansson fortsätter tjänstgöra som t.f. VD fram till att ny VD är på plats. 


Kontakt:

Carina Sammeli, 073-0518792
Rickard Lundmark, 072-5410034


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.