Med fokus på spetsteknik, branschöverskridande samverkan och innovation i skärningspunkter ska projektet Intersective Game stärka utbytet mellan spelbranschen, industrier och andra organisationer i Norr- och Västerbotten. 

Projektet Intersective Game, som är en del av spelklustret Arctic Game, har som övergripande mål att etablera ett testbäddskluster inom spelmetodik och teknologi. Genom testbäddarna ska projektet skapa fler möjligheter till samverkan över branschgränser mellan små- och medelstora företag, forskningsaktörer samt offentlig sektor eller andra personer som kan gynnas av att lära mer om spetsteknik. 

– Ökat användande av spetsteknik bidrar till snabbare lösningar på komplexa problem, stärkt innovationskapacitet och konkurrenskraft. Men för att lyckas behöver vi öka kunskapen om teknikens möjligheter och användningsområden, säger Pernilla Lindmark, projektledare Intersective Game vid Skellefteå Science City. 

Projektet fokuserar på avancerade tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Extended Reality (XR). Dessa används exempelvis för att visualisera idéer inom arkitektur och design, stödja rehabilitering och terapi, träna i farliga situationer, samt förbättra film- och spelupplevelser.

– Vi är i projektets uppstartsfas, och på sikt hoppas vi bidra till samverkan mellan spelnära branscher och annan industri som är intresserade av att mötas i en miljö där avancerad spelteknik är i centrum, säger Ulrica Magnusson, projektledare Intersective Game vid Luleå Business Region.

Förutom Luleå deltar även Skellefteå, Umeå och Boden i projektet. Genom att arrangera Hackathons, Game Jams, föreläsningar, events och workshops bidrar projektet till ökad kunskapen kring spetsteknologi och spelmetodik, samtidigt som nya samarbeten och oväntade synergier uppstår – samarbeten som förhoppningsvis föder nya innovativa pilotprojekt.

Vill du veta mer om Intersective Game? 

Vänligen kontakta Ulrica Magnusson, Luleå Business Region.

Kort om projektet

Intersective Game är ett 3-årigt ERUF ÖN projekt med Skellefteå Science City som projektägare. Projektet medfinansieras även av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun och Boden Business Park. 

Målet är att etablera ett testbäddskluster inom spelteknik med flexibla och samverkande innovationsmiljöer som via innovation i skärningspunkter och ökat utbyte mellan sektorer stärker teknik- och tjänsteutvecklingen inom spelbranschen och annan industri.