2020-05-22 08:26Pressmeddelande

Ny REKO-ring i Råneälvdal och Vitådalen

Foto: Fårgårdar i NorrFoto: Fårgårdar i Norr

Nu startar en ny REKO-ring i Råneälvdal och Vitådalen. Första utlämningstillfället äger rum onsdag 27 maj i Strömsund kl 17.30-18.30. Bakom initiativet står Fembyarna ekonomisk förening tillsammans med Luleå Business Region.

Intresset för närproducerade livsmedel ökar alltjämt. Att stötta den regionala livsmedelsproduktionen, är ett led i att skapa en hållbar samhällsutveckling. Miljöpåverkan måste minska, lantbrukare och djur ska må bra och företag måste överleva. Det konstateras i Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat. 

I förflyttningen mot en ökad och hållbar regional livsmedelsproduktion spelar REKO-ring en viktig roll då den ökar medvetenheten och kunskapen om det lokalproducerade, säger Oskar Hederyd, affärsutvecklare på Luleå Business Region.

Luleå Business Region arbetar med att stärka det lokala näringslivet i Råneåområdet genom olika affärsutvecklande insatser. Varav livsmedelsförsörjning och självförsörjning är en del i arbetet. 

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Det handlar om att korta livsmedelskedjan genom samverkan, med så lite administration som möjligt och utan kostnader. Varje REKO-ring har sin egen utformning.

I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar maten och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror.

Genom REKO-ringsarbetet berättas storyn om alla de fina råvaror som växer här och på så sätt bidrar det till att skapa stolthet kring den norrbottniska mattraditionen, säger Oskar Hederyd.

Utveckling och tillväxt i Råneåområdet - Land och Stad 2.0

Arbetet med att stötta REKO-ring Råneälvdal och Vitådalen sker inom projektet Utveckling och tillväxt i Råneåområdet - Land och Stand 2.0. Syftet är att medverka och stötta vid uppstart av nya företag. Vidare är syftet att projektet skapar fler arbetstillfällen i området, ökar entreprenörsandan, samt därmed bidrar till ökad attraktionskraft och inflyttning bland unga människor och barnfamiljer.

REKO:s principer

Endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion
Endast försäljning av egna produkter (råvaror och förädlade produkter)
Inga mellanhänder
Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle
Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare
Förtroende mellan alla inblandade – ärlig och saklig dialog
Det ska vara gratis att delta i en REKO-ring

REKO-ring Råneälvdal/Vitådalen är Luleås andra REKO-ring. Sedan tidigare finns också REKO-ring i Avan på initiativ av Rutt 616. Informatin om REKO-ring finns i Facebookgruppen REKO-ring Råneälvdal/Vitådalen.

Kontakt: 

Oskar Hederyd
affärsutvecklare Luleå Business Region
070-542 51 10


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.