Den stora festen när vi hyllar näringslivet i Luleå, Luleå Business Awards, gick av stapeln i fredags på Luleå Energi Arena. Omkring 650 personer hade anmält sig till galan som bestod av middag, prisutdelning och underhållning på Luleå Energi Arena. Kvällens konferencier var ingen mindre än fotbollsdomaren, företagaren och Draknästet-profilen Jonas Eriksson som även har sina rötter i Luleå.

Luleå Business Awards är årets stora evenemang där vi tillsammans uppmärksammar och hyllar näringslivet i Luleå genom att prisa företag, organisationer och verksamheter som under året gjort det lilla extra och därigenom bidragit till att sätta vår stad och kommun på kartan.

Här är alla pristagare i de olika priskategorierna:

Årets Företagare – ITSAB, Isakssons Tryckluftservice

Årets Företagare - ITSAB

Motiveringen lyder:

"Företaget grundades 1985 och är en viktig kugge i länets näringsliv. De servar våra basindustrier så att deras processer fungerar och har jour dygnet runt för att säkra driften. De är specialister på luft och gaser, på tryckluft, syrgas, ånga, vakuum, kompressorer och pumpar och jobbar även med medicinska gaser på våra sjukhus."  

Priset delas ut av Företagarna Luleå.

Årets Tillväxtföretag – Unik Sweden

Årets Tillväxtföretag UNIK

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder. Priset delas ut av Deloitte.

Motiveringen lyder:
"Genom innovation och produktutveckling har Unik skapat tillväxt i sitt bolag under en tid som, minst sagt, kan beskrivas som utmanande. Vinnaren visar dock att kriser föder nya idéer och med mångfald och jämställdhet som ledord kan vinnaren på många sätt betrakta sig som… Unik."
 

Årets Hållbarhetspris – HSB Norr

Årets Hållbarhetspris HSB

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet. Årets Hållbarhetspris delas ut av av Meta.

Motiveringen lyder:
"HSB Norr visar upp en holistisk syn på hållbarhet, vilket synliggörs genom deras systematiska och strategiska arbete för miljömässig och social hållbarhet. Företaget arbetar i en bransch där hållbarhet kan vara en utmaning i sig, men genom sina initiativ är de en inspiration för såväl hela branschen som för sina kunder. Bland annat har företaget flest certifierade projekt enligt miljöbyggnad silver i Luleå, vilket innebär ett tryggt, hållbart och miljövänligt boende."

Årets Innovation – Zpark

Årets Innovation Zpark

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet. Årets Innovation delas ut av LKAB och Almi.

Motiveringen lyder:
"Årets innovation är inte bara en produkt eller tjänst, det är en idé och ett system där samhällsnytta, kundnytta och affärspotential går hand i hand. Den här innovationen har en positiv påverkan och svarar på vår tids största utmaning, klimatkrisen. Vår tro är att årets innovation kommer vara en långsiktig lösning och är så mycket mer än två hål i en stolpe. Det är en hel laddinfrastruktur som erbjuder en smart och hållbar lösning där vi kan ladda bilen, kontrollera kostnader, balansera elnätet och mer därtill!"

Årets Varumärke – Bastard Burgers

Årets Varumärke Bastard Burgers

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet. Årets Varumärke delas ut av Sparbanken Nord.

Motiveringen lyder:
"Sann sitt ursprung har årets vinnare fortsatt att växa och stärka sitt varumärke. Genom en lyhörd och inkluderande kommunikation har vinnaren klarat av att vidga sin målgrupp och samtidigt behålla sin personlighet. Med stolta medarbetare som andas och lever varumärket, och genom ett engagemang för Luleås föreningsliv och unga, har man skapat ett eget sätt att vara och en lokal stolthet som följer med hela vägen när årets varumärke tar Luleå till New York."

Årets Guldkorn – Restaurang Waldorf

Årets guldkorn

Motiveringen lyder: 
"Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns många gånger i led där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet och levererar, arbetstillfällen upprätthålls och skapas, verksamheter drivs med fast hand vidare och mervärden samt glädje skapas i regionen. När detta dessutom sker under lång tid finns det en särskild anledning att uppmärksamma, högtidlighålla och fira. Årets vinnare har levererat god service sedan 1980-talet. Den här restaurangen är en gedigen verksamhet som väl symboliserar stabilitet och långsiktighet. Tack för all god mat, fina bemötanden och hög tillgänglighet."

Priset delas ut av Advokatbyrån Kaiding som står bakom utmärkelsen som delats ut sedan 2017. Priset premierar långsiktighet och uppmärksammar företag som funnits under en längre tid.

Årets kultur- och samhällsbyggnadspris – Lule Stassteater

Lule Stassteater

Kultur- och samhällsbyggnadspriset som delas ut av Galären, betyder 50 000 kronor som tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

Motiveringen lyder: "I snart fem decennier har Lule Stassteater förenat höga konstnärliga ambitioner med hjärtat på rätta stället. Oavsett kulturklimat har teatern hållit fast vid sin grundidé, att hylla annorlundaskap och stå upp för barn och barns rättigheter. Lule Stassteater är en sann kulturambassadör som berör och berikar livet mellan husen."

Luleå kommuns företagarstipendium – Bondgården Bälinge

Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.