2022-06-03 07:00Pressmeddelande

Luleå möter Sverige i Almedalen

Foto: Jacob Nilsson

Den 3–7 juli deltar Luleå kommun och flera kommunala bolag under Almedalsveckan i Visby. Syftet är att skapa synlighet för de frågor som måste prioriteras nationellt för att främja utvecklingen i Luleå och regionen.

Under Almedalsveckan samlas en stor bredd av aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor tillsammans med politiska företrädare. Deltagandet ger Luleå större möjligheter att göra lokalt prioriterade frågor till en självklar del av det offentliga samtalet, samt skapa bättre förutsättningar på områden där Luleå är beroende av andra aktörer.

– Med omfattande investeringar och tillväxt följer omfattande behov. Vi har förmågan att lösa många saker själva, men vi behöver resten av Sverige med oss för att verkligen lyckas, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Luleå.

Luleås deltagande sker i samverkan med Region Norrbotten. För att säkerställa Luleås och regionens gröna omställning krävs smarta, hållbara och påskyndade investeringar och beslut som ger synergier, stordriftsfördelar och förbättrade regionala förutsättningar. Dessa frågor kommer att diskuteras under egna seminarier, genom medverkan på aktiviteter som anordnas av andra aktörer samt i möten med intressenter och beslutsfattare. Bland annat bjuder Luleå in till dialog kring insiktsarbetet Clean, Clever, Close – Insikter om hållbar omställning i en snabbt växande region.

– Vi vill göra resten av Sverige delaktiga i utvecklingen som sker i norr. Den snabba gröna omställningen här uppe är i behov av perspektiv, kunskap och erfarenheter utifrån. När Luleå möter Sverige i Almedalen söker vi partners som kan bidra och vill bli en del av vår fortsatta resa, säger Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region.

Läs mer om Luleås deltagande i Almedalen och Clean, Clever, Close på: https://cleancleverclose.se

Kontaktperson: 
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef, Luleå kommun, 0920-45 30 00 elisabeth.ennefors@lulea.seOm Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.