Luleå kommun har ingått i en avsiktsförklaring tillsammans med det globala energibolaget Uniper Sverige. Samarbetet är ett led i att utveckla vätgasprojektet BotnialänkenH2. Tillsammans med bland andra Luleå Hamn och Luleå Energi planerar Uniper Sverige att etablera en regional vätgashubb i Luleå. Den planerade vätgashubben kommer att bli en viktig del i utvecklingen av Luleå Industripark, Svartön och Luleå Hamn.

BotnialänkenH2 tar nästa kliv

Tillsammans med Luleå Hamn, Luleå Energi, ABB och ESL Shipping planerar Uniper att etablera en regional vätgashubb i Luleå där vätgasen kan användas i den regionala processindustrin, omvandlas till elektrobränsle för fartygsbränsle eller exporteras fossilfri vätgas till industrin. BotnialänkenH2 syftar till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle i Luleå och Sverige.

– I den gröna omställningen av industrin är vätgas gjord av förnyelsebar energi en viktig del. Vätgasen kommer användas både i industrin och för transporter. Det är mycket glädjande att Uniper väljer Luleå som plats för sin vätgashubb, säger Carina Sammeli, kommunalråd Luleå.

Johan Sjökvist, etableringschef, Luleå Business Region, ser positivt på det framtida samarbetet med Uniper Sverige:

– En hubb i Luleå för att förse sjöfarten med fossilfritt bränsle blir en viktig pusselbit i värdekedjan, inte minst när Luleå Hamn byggs ut. Godsflödena kommer att mångdubblas och fler och större fartyg kommer att trafikera vår hamn, menar han.

Lämplig plats ska identifieras

Projektet är nu i en fas där Uniper ska identifiera ett lämpligt landområde i Luleå kommun för att kunna utvärdera i vilken omfattning BotnialänkenH2 kan realiseras. Under sommaren inledde Uniper en förstudie för att utvärdera tekniska förutsättningar, mark- och infrastrukturbehov.

– Avsiktsförklaringen med Luleå kommun är ett viktigt steg i arbetet med att etablera BotnialänkenH2. Luleå Hamn är en central del i projektet med dess strategiska plats och uppgift, vilket gör det möjligt att utveckla logistikkedjor, såväl regionalt som i Europa. Samtliga parter i projektet spelar en viktig roll för att projektet ska blir verklighet. Nu inleder vi nästa steg i vår resa mot att förverkliga BotnialänkenH2, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige.