2020-04-09 07:30Pressmeddelande

Luleå får Kirurgveckan 2023

Norra Hamn, LuleåFotograf: Peter Rosén

Kirurgveckan, som är ett av de viktigaste forumen för svenska kirurger har på grund av  rådande covid-19 pandemi ställts in. Kongressen som arrangeras av Kirurgkliniken i Luleå, med stöd av Luleå Business Regions affärsutvecklare för möten och kongresser,  skulle ha genomförts hösten detta år. Planeringen för Kirurgveckan har pågått sedan 2014. Nu har Svensk Kirurgisk Förening bett Luleå om att arrangera Kirurgveckan 2023 istället.

Det är naturligtvis tråkigt att Kirurgveckan 2020 ställs in, men utifrån rådande läge är beslutet som fattats av styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening rätt, säger Pia Näsvall chefläkare vid Region Norrbotten och överläkare för kirurgi på Sunderby sjukhus.

 

Alla som har jobbat med arrangemanget här på Kirurgkliniken har visat stort engagemang och nu tar vi nya tag och ser fram emot att få anordna den på riktigt 2023.

Kongressen är ett av de viktigaste forumen för svenska kirurger och samlar varje år ca 1000 delegater från hela landet för att lyfta de senaste forskningsrönen inom det kirurgiska fältet. 

Det betyder oerhört mycket att Kirurgveckan arrangeras här i Luleå 2023. Det är också ett fint erkännande för det arbete som gemensamt har lagts ned i Luleå sedan första kontakt, säger Linda Björk, affärsutvecklare på Luleå Business Region. 

 

Det märks när en kongress som Kirurgveckan kommer till stan. Det fyller hotellrummen och gynnar restaurang och handel. Samtidigt skapar det stolthet hos arrangörer och lokalvärdar som får visa vad det innebär att bo och verka i norra Sverige. Enn stor kongress gör det även möjligt att anställa personal och hålla en servicenivå som också gynnar invånarna.

Det är de verkligt stora arrangemangen som gör att vi till exempel kan jobba med att erbjuda luncher varje veckodag, har utrymme att anlita föreningar som står i garderob, packar disk och ha annan kringverksamhet. Spin-off effekten av en kongress eller ett stort möte ger utrymme för en heltidsanställd. Jag känner framtidstro när Kirurgveckan ger beskedet arrangera 2023, säger Chris Kidd, verksamhetschef på Arenabolaget/Liverestaurangen.Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Relaterade länkar