2022-02-01 06:45Pressmeddelande

Ledarskapsduo ska hjälpa Luleås företagare att lösa kompetenskrisen

Maria Söderberg och Keith Sivenbring leder utbildningen Framtidssäkrad kompetensförsörjningMaria Söderberg och Keith Sivenbring leder utbildningen Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Konkurrensen om kompetens är redan hård i Luleå, och den kommer att öka. Många branscher börjar inse att de står inför en kompetenskris eftersom Norrbottens näringsliv ska växa i en rasande fart.

– Att hitta rätt arbetskraft upplevs redan som en stor utmaning för många. Genom att stärka företagen på det här området tror vi att vi kan bidra till att fler väljer att bo, leva och verka i Norrbotten i framtiden, säger Linda Björk, projektledare på Luleå Business Region.

Luleå Business Regions satsning ”Framtidssäkrad kompetensförsörjning” kommer under 2022 att erbjuda ledare från 45 företag en utbildning med målet att utvecklas till attraktiva arbetsgivare. Varje företag kommer att få ta fram en plan som är både strategisk och konkret för hur de ska arbeta med sin kompetensförsörjning.

Det blir Keith Sivenbring från upphandlade utbildningsleverantören New Action Consulting som i samarbete med Maria Söderberg, Dare Consulting, kommer att leda utbildningen. Duon tog fram och utvecklade metoden under 2020 i ett pilotprojekt tillsammans med lokala företagare och de ser nu fram emot att få driva satsningen vidare.

– Deltagarna var mycket nöjda med sin utveckling och en oväntad positiv effekt av projektet var att vi efteråt bildade nätverket Kompetensklustret tillsammans. Sexton företagsledare fortsätter att träffas fyra gånger per år för att byta erfarenheter, stötta varandra och diskutera affärsidéer. Vårt sätt att utbilda bygger mycket på att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter under sekretess. För att de ska känna förtroende och delaktighet jobbar vi metodiskt med att skapa komittment och trygghet i gruppen, säger Keith Sivenbring. 

Utbildningen omfattar 4 dagar och anpassas efter deltagarnas individuella förutsättningar. Deltagarna kommer att ta fram en skräddarsydd strategi som passar den egna organisationen. Utbildningen vänder sig till personer i ledande position eller som arbetar inom HR/rekrytering och intresseanmälan öppnar den 4 februari.

– Rekrytering är något som ofta görs på rutin men i takt med att det blir allt svårare att hitta rätt kandidat är det viktigt att ha en metod som man kan luta sig mot. En struktur som gör att man inte missar några viktiga moment. Här har vi sett att tidigare deltagare uppskattat att få de här verktygen, att det verkligen gör skillnad. Framgångsrik rekrytering är en ödesfråga för företagens framtid, säger Maria Söderberg. 

Utbildningen ”Framtidssäkrad kompetensförörjning” startar i april.
Intressanmälan öppnar den 4 februari. 


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region arbetar för långsiktigt hållbar näringslivsutveckling i Luleå och regionen. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen. I partnerskap stärker vi Luleå som etableringsort, destination, och arbetsmarknad.