2020-06-05 12:30Pressmeddelande

Konkurrenter krokar arm i en sommarkampanj

Fr v övre raden: Linda Björk, affärsutvecklare  Luleå Business Region,
Marie Wallsten, avdelningschef Evenemang & Kongress Kulturens Hus, Niclas Jonsson, hotelldirektör Scandic Hotel Luleå, Jenny Hellman, vd Luleå Business Region, Helen Sundqvis...Fr v övre raden: Linda Björk, affärsutvecklare Luleå Business Region, Marie Wallsten, avdelningschef Evenemang & Kongress Kulturens Hus, Niclas Jonsson, hotelldirektör Scandic Hotel Luleå, Jenny Hellman, vd Luleå Business Region, Helen Sundqvis...

För att möta nedgången i besöksnäringen har Luleå Business Region tillsammans med Scandic Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel Sense, Hotel Savoy, Elite Stadshotellet och Comfort Arctic Hotel påbörjat arbetet för ett starkare erbjudande och gemensamma marknadssatsningar för nya målgrupper. Denna vecka lanseras en digital sommarkampanj.

På kort tid uteblev bokningarna på hotellen i Luleå. Hotellbranschen behövde agera snabbt och tänka nytt. De stora hotellkedjorna, som annars konkurrerar om besökarna har på grund av det krokat arm för att hitta nya framkomliga vägar, nya målgrupper och för ökad efterfrågan. I en Sommarkampanj som vänder sig till målguppssegment på en närmarknad och till besökare som genom släkt och vänner har en koppling till Luleå och regionen, önskar de sex hotellen möta en ny stor efterfrågan. Släkt- och vänturismen står i Luleå för 52 procent av den totala andelen övernattningar.

Scandic vill vara en god representant för Luleå. Vi är optimistiska och framåtlutade och känner att det är något på väg. Vi tar varandra i hand i det här läget, hittar nya sätt att arbeta på och ser till att vi levererar en trevlig och bra destinationskänsla för Luleå och att vi kan lämna ett värdskap med högburet huvud. Det är en inställning som alla mina kollegor i hotellbranschen delar med mig, säger Niclas Jonsson, hotelldirektör, Scandic Hotel Luleå.


I Luleå har sommarturismen en tradition av att vara stark. Med stor volym och högt kapacitetsnyttjande på hotell och campingplatser. Tappet av den internationella turismen, med Norge som står för den största delen av de kommersiella gästnätterna kommer att kännas av. Att Folkhälsomyndigheten igår öppnade upp för resande inom Sverige från och med 13 juni, välkomnas därför av näringslivet och Luleå Business Region.

När näringen hör av sig är det viktigt att vi på Luleå Business Region mobiliserar för att anpassa erbjudande efter den situation som råder. Vi arbetar destinationsövergripande med digitala kampanjer och anpassar efter geografi och målgrupp. Att Folkhälsomyndigheten öppnar upp för resor inom Sverige från och med 13 juni är viktigt för våra företag, säger Jenny Hellman, vd Luleå Business Region.

 

Tillsammans med destinationen höjer vi blicken mot kommande säsonger och år. I sommar hoppas vi på den lokala och regionala besökaren och ställer om vårt erbjudande. Kom och semestra hos oss i Luleå. Hos oss som är stora men framförallt hos de som är mindre och kämpar i det här läget, avslutar Niclas Jonsson. 

 

För mer information:

Jenny Hellman,
Vd Luleå Business Region 
070-825 25 14

Niclas Jonsson,
Hotelldirektör, Scandic Hotel Luleå
070-690 92 50


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Kontaktpersoner

Pressansvarig
Camilla Bondareva