2022-11-11 09:25Pressmeddelande

Handeln i Luleå stadskärna bättre än i jämförbara städer

Under 2021 ökade den totala omsättningen i Luleås stadskärna med 12,8 procent. Det är en betydligt starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade med 5,9 procent. Allra bäst gick det för verksamheter inom kommersiell service, såsom frisörer och skönhetssalongerDet visar årets rapport Cityindex Luleå, som genomförs av Fastighetsägarna och HUI Research och presenteras i på uppdrag av Luleå Business Region. 

Alla branscher i Luleås stadskärna återhämtade sig efter pandemiåret 2020. Hotellnäringen ökade sin omsättning med 24,9 procent och klädeshandeln kom upp i nästan samma nivå – 22,7 procent. Luleborna hittade även tillbaka till restaurangerna som efter ett tufft 2020 ökade sin omsättning med 15,5 procent. För butikerna inom segmentet hem och fritid var ökningen 8,6 procent. Allra bäst utveckling hade kommersiell service, där flera olika aktörer ingår, som till exempel frisörer och skönhetssalonger, med en ökning på 30,1 procent.

– Omsättningsutvecklingen visar att vi kommer tillbaka till stadskärnan och att stadskärnan är en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser. En viktig insikt är också att flöden skapar stadsliv som gynnar stadskärnans verksamheter. Att samverka kring en bra utbudsmix och myllrande stadsliv är nu ännu viktigare, när det återigen väntar tider av osäkerhet säger Anna Forsman, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Dagligvaruhandeln i Luleås stadskärna har ökat stadigt i flera år och det var en bestående trend även 2021 då omsättningen ökade med 2,7 procent.

– Det känns väldigt glädjande att få positiva siffror på stark återhämtning i Luleås stadskärna. Vi är inte riktigt tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, men vi tuffar definitivt på i rätt riktning. Företagen i Luleå stadskärna gör ett fantastiskt jobb och precis som Anna är inne på så väntar tider av osäkerhet där det återigen blir viktigt och värdefullt att vi alla gynnar vårt lokala näringsliv och fortsätter att handla lokalt och besöka Luleå stadskärna och ta del av utbudet som finns, säger Josefin Bennet-Kjellson, affärsutvecklare, stads- och centrumutveckling Luleå Business Region.

Cityindex visar också att snittköpsutvecklingen i Luleås stadskärna varit bättre än i jämförbara städer. I snittköpsutvecklingen mäts den genomsnittliga omsättning som besökarna i stadskärnan genererar. Måttet visar hur mycket bättre eller sämre stadskärnan är på att omvandla dess besök till en högre omsättning.

Den totala omsättningen i stadskärnan är ännu inte helt upp i samma nivå som 2019 men återhämtningen är väldigt stark.

– Pandemiåret var otroligt tufft för verksamheterna i stadskärnan, så sammantaget är det här glädjande siffror och visar att vi är på rätt väg. Samtidigt indikerar rapporten ett behov av att verka för en bättre balans mellan dag- och nattbefolkning. Något som kan möjliggöras dels genom att locka tillbaka fler till kontoren i stadskärnan och dels genom att förtäta med fler bostäder. Ett flexiblare regelverk som förenklar för olika verksamheter att dela på ytor, skulle också vara resurseffektivt för verksamheterna och ge utrymme för fler besöksanledningar på mindre yta, säger Anna Forsman.

 

Om Cityindex
Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

 


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.