2022-10-31 14:08Pressmeddelande

Det alla pratar om händer på riktigt i Norrbotten – Stor uppmärksamhet i Bryssel

Under veckan som gick har European Hydrogen Week genomförts i Bryssel där norra Sverige fick stort utrymme och mycket uppmärksamhetUnder veckan som gick har European Hydrogen Week genomförts i Bryssel där norra Sverige fick stort utrymme och mycket uppmärksamhet

Under veckan som gick har European Hydrogen Week genomförts i Bryssel där norra Sverige fick stort utrymme och mycket uppmärksamhet. Tillsammans med regionens stora industriaktörer, kommunerna som närmast berörs av vätgassatsningarna och akademin samordnade Invest in Norrbotten en gemensam monter under mässan Hydrogen Europe Flagship Event & Expo.

I montern medverkade SSAB, H2 Green Steel, Grupo Fertiberia, LKAB, Nordion Energi, Ionautics, Luleå Energi, Luleå tekniska universitet via CH2ESS, Invest in Norrbotten samt Boden, Gällivare, Luleå och Piteå kommuner. Dessutom fanns både RISE och Swerim på plats i Bryssel.

- Det har knappt varit en lugn stund i montern under tre hela dagar. Inte minst är det en stor styrka att på en internationell mässa där också beslutsfattare är med, kunna visa upp hur vi gemensamt går ihop och driver den gröna omställningen med hjälp av vätgas. Det skapar ett stort förtroende hos internationella företag och investerare som under veckan i Bryssel visat stort intresse för vår region, säger Lena Segerlund, Vd, Invest in Norrbotten.

Det gemensamma budskapet för deltagandet var "North Sweden – Decarbonizing the impossible" samt att prata om det växande ekosystemet för vätgas som nu möjliggör industrins, transportsektorns och samhällets gröna omställning och att fler aktörer är välkomna att komplettera värdekedjorna i hela regionen.

- Vi har knutit nyckelkontakter med stora aktörer inom vätgasmarknaden, som också gett oss värdefull information för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Detta kommer att leda vår utveckling i rätt riktning. En riktigt bra vecka, säger Johan Ahlström, Vd, Ionautics AB.

H2 Green Steel var ett av företagen som deltog i montern under hela mässan.

- Det största intrycket var det genuina intresse som finns för det som händer i norra Sverige, men även för oss på H2 Green Steel. Det ledde till många intressanta dialoger om hur man kan skapa sund konkurrens och en schysst spelplan för såväl nystartade bolag som stora etablerade aktörer, säger Malin Jonsson Fredriksson som arbetar med samhällskontakter på H2 Green Steel.

Att det alla pratar om redan händer i norra Sverige gav stort intresse.

- Genom att samla alla aktörer tillsammans visar vi också att vi inte bara pratar om att industrins omställning är nödvändig, vi visar faktiskt att norra Sverige har ledartröjan. Inte minst genom att vi på H2 Green Steel redan i juli påbörjade markarbetet för vår första gröna stålfabrik utanför Boden. Det gav stort intresse, säger Malin Jonsson Fredriksson.

Under mässan deltog SSAB's CTO Martin Pei och Ola Hansén från H2 Green Steel i ett panelsamtal om det fossilfria stålet och Jorge Requena från Grupo Fertiberia i samtal om grön ammoniak. Veckan inleddes med att North Sweden European Office bjöd in till ett välbesökt nätverksevent där Brysselbaserade aktörer fick en uppdatering om norra Sveriges gröna samhällsomställning, en omställning som är omtalad och får stor uppmärksamhet i Bryssel. Veckan avslutades sedan med en forskarkonferens.

Om EU Hydrogen Week

EU Hydrogen Week är en årligt återkommande temavecka som samlar EUs beslutsfattare, myndigheter och företag som är engagerade i den gröna omställningen via vätgas. Det är det största årliga eventet helt tillägnat vätgas och leds av EU-kommissionen tillsammans med Clean Hydrogen Partnership och dess medlemmar, Hydrogen Europe och Hydrogen Europe Research. Veckan innehåller både en högnivåkonferens för institutionernas delegater och industrirepresentanter, en forskningskonferens och en Expo med ett utställningsområde där framstående vätgassatsningar visar upp sina projekt. Vätgas ses som en stor möjlighet att lagra och leverera energi utan utsläpp av koldioxid och är ett område där norra Sverige på många sätt ligger i framkant i utvecklingen.


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.