2022-04-11 05:30Pressmeddelande

Bäddar för ökat företagande i södra Luleå

Camilla Eriksson projektleder "Sörbyarna - fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel"Camilla Eriksson projektleder "Sörbyarna - fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel"

Luleå Business Region vill inspirera fler att starta företag på landsbygden och göra det lättare för företag att utvecklas där. Nu startar projektet Sörbyarna – fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel, som bland annat ska samordna insatser för samverkan mellan företag i Sörbyarna och tätortens företag.

– Med den gröna omställningen som nu sker i Luleå och regionen så ligger det här projektet verkligen rätt i tiden. Landsbygden har sin egen attraktionskraft, inte bara för företagande men även som en plats att leva och bo på, säger Camilla Eriksson, projektledare på Luleå Business Region.

Camilla Eriksson har bred erfarenhet av näringslivsfrågor och har arbetat med naturturism och besöksnäring samt implementering av Agenda 2030 hos Överkalix kommun. På Luleå Business Region har hon senast arbetat som projektkoordinator. 

–Det känns spännande att vara med och skapa bättre och fler förutsättningar i Luleås södra kommundel. Jag hoppas att många ser möjligheter till att växa, utvecklas och inspireras att starta nytt för att stärka tillväxten i Sörbyarna, säger Camilla Eriksson.

Redan nu finns en rad aktiviteter planerade och några är framgångsrikt beprövade i Råneå- och Vitå älvdalar. Ett lokalt tillväxtråd ska upprättas, nätverksträffar arrangeras och kompetenshöjande utbildningar kommer att erbjudas. 

– Byarna i Luleå spelar en viktig roll för hela Luleås attraktionskraft. Att företagandet utanför centrala Luleå är starkt gör att det skapas ett större underlag för servicefunktioner, vilket i sin tur ger ringar på vattnet för näringslivsutvecklingen, avslutar Rickard Lundmark, Vd på Luleå Business Region. 


Kontakt: 

Camilla Eriksson, projektledare Luleå Business Region
070-302 03 47, camilla.eriksson@luleabusiness.se 

Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region
072-5401 00 34, rickard.lundmark@luleabusiness.se

 

Fakta
Sörbyarna - fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel finansieras med stöd från Spira Mare 2020 och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Mellan 2017–2021 drevs projekten Stad och land – utvecklar lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar samt Land möter Stad 2.0. Dessa projekt är föregångare till satsningen i Luleås södra kommundel.


Om Luleå Business Region

Luleå Buiness Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen.