2020-06-04 08:15Pressmeddelande

Avtalad samverkan för fler affärer och ökad tillväxt

Jenny Hellman, Luleå Business Region och Anders Granberg, Luleå Näringsliv HoldingJenny Hellman, vd Luleå Business Region och Anders Granberg, vd Luleå Näringsliv Holding

Idag signeras samverkansavtalet mellan det kommunägda Luleå Business Region AB och det privata Luleå Näringsliv Holding AB. Med syfte att ytterligare stödja näringslivets förutsättningar och utveckling sätts nu en gemensam agenda för framtiden. 

För att öka samverkansgraden och effekten av näringslivsrelaterat utvecklingsarbete har Luleå Business Region AB och det privata Luleå Näringsliv Holding AB slutit ett samarbetsavtal. Avtalet formaliserar den redan etablerade samverkan som finns mellan bolagen, med en strävan mot ett starkare näringslivserbjudande. 

Vi är två organisationer som i det stora vill åt samma håll. Därför behöver vi göra gemensam sak, dela kunskap och hitta gemensamma vägar framåt utifrån ett längre perspektiv, säger Jenny Hellman, vd, Luleå Business Region.

Insikten om att näringslivsutveckling är en bred och komplex process har legat till grund för den samverkan som nu går från idé till verklighet. Bolagen kommer att definiera gemensamma mål, utmaningar, möjligheter och förutsättningar för fortsatt näringslivstillväxt.

Avtalet syftar till en framtida fördjupad samverkan.  Jag är övertygad om att det kommer skapa synergier och nya möjligheter för en starkare näringslivsutveckling, säger Anders Granberg, vd Luleå Näringsliv Holding.

Ett starkt  och samlat näringsliv är en förutsättning för Luleå och regionens fortsatta positiva utveckling. De båda parterna kompletterar varandra med olika kompetenser och man delar uppfattningen att man gemensamt kan skapa en större förutsägbarhet och större utvecklingspotential i näringslivsrelaterade utvecklingsfrågor.

Samverkan mellan näringsliv, akademi och privat sektor är en viktig fråga för Luleå och hela regionen. Genom överenskommelsen får vi en förnyad kraft vilket vi alla vinner på, både nu och i framtiden, säger Lenita Ericson, kommunalråd Luleå. 

Avtalet och ett formellt samarbete påbörjas omgående.

Bakgrund

1 januari 2020 förvärvade Luleå Business Region AB Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB. Det innebär att verksamhet och personal från de båda tidigare bolagen finns i Luleå Business Region AB. Som helägt kommunalt bolag har Luleå Business Region inga medlemsföretag eller medlemsintäkter.

De tidigare branschråden från Luleå Näringsliv AB organiseras i Luleå Näringsliv Holding AB. 

 


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Kontaktpersoner

Vd
Jenny Hellman
Pressansvarig
Camilla Bondareva