2022-06-15 07:25Pressmeddelande

15 miljarder satsas på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå

Ny plan för nationell transportinfrastruktur.Regeringen presenterade den 13 juni en historisk infrastruktursatsning – 881 miljarder kronor ska öka takten i utvecklingen av Sveriges transportinfrastruktur. 15 miljarder kronor satsas på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.

Regeringen presenterade den 13 juni en historisk infrastruktursatsning – 881 miljarder kronor ska öka takten i utvecklingen av Sveriges transportinfrastruktur. 15 miljarder kronor satsas på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Det ingår i den nya nationella planen för transportinfrastruktur.

Vi välkomnar regeringens beslut om tidigarelagda investeringar och kraftiga infrastruktursatsningar. Beslutet är en förutsättning för de stora satsningar som Luleås och regionens näringsliv just nu står inför. En garant för den fortsatta vägen framåt i den gröna omställning som sker i vår region, menar Rickard Lundmark, vd, Luleå Business Region.

Norrbotniabanan möter behovet av både arbetspendling och att frakta gods från de växande industrierna i Norrbotten. I infrastrukturplanen ingår också en ökad satsning på Malmbanan och på att utveckla tågstationen i Luleå centrum, samt förberedelser för dubbelspår mellan Luleå och Boden. Planen sträcker sig över perioden 2022 till 2033.

Luleå är en vinnare med dagens besked från regeringen och det märks att vi är ett nav i den gröna omställningen. Norrbotniabanan till Luleå, Malmporten, Luleå bangård och utredning av dubbelspår Luleå-Boden är alla med i planen. Det är mycket glädjande besked, säger kommunstyrelsens ordförande i Luleå Carina Sammeli (S).
Isbrytare med för första gången i nationell plan

För att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige finns nu för första gången beslut om investering i nya isbrytare. Den nationella planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen.

Mer fakta


Om Luleå Business Region

Luleå Business Region utvecklar kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärker konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad och etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi bidrar till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget stödjer även det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.