2018-06-20 14:00Pressmeddelande

Stina Oscarson bjuder på gratis föreställning om demokrati i Almedalen

null

4 Juli 20:00 intar Stina Oscarson Länsteatern på Gotland under parollen Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? tillsammans med bl.a. Özz Nûjen, Amnieh Kakabaveh, Åsa Linderborg, Helle Klein och många fler. Sara Riedel står för musik under kvällen.

Stina Oscarson har tillsammans med serietecknaren Sara Granér det senaste året arbetet på en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.

En viktig inspirationskälla är den amerikanske tänkaren och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps idéer om icke- våld som medel för samhällsförändring. Boken kastar sig mellan teorier om demokrati och samhällsförändring samt ger konkreta exempel på lyckad aktivism.

Alla medverkanden:

Henrik Hammargren
Katti Hoflin
Amnieh Kakabaveh
Özz Nûjen
Magnus Aspegren
Anna Serner
Åsa Linderborg
Ergin Özdemir
Barbro Westerholm
Sarah Riedel
Helle Klein
Luis Lineo
Carl Schlyter
Ulrika Holmgaard
Owe Ronström
Ulrica Källén
Lotta Sjöström Becker
Monica Widman Lundmark
Gertrud Åström
Anna Carlson
Cecilia Herdenstam
Katarina Bergehed
Karin Lexén
Ulf Bjereld
Kristina Wicksell
Annica Lillemets
Johannes Mosskin
Louise Lindfors
Agnes Hellström
Camilla Rehn
Simon Norrthon
Frode Pleym

Presenteras av Leopard Förlag i samarbete med Bohm Bohm Room, Right Livelihood-Stiftelsen, ABF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen. Arrangemanget görs i samband med Kultur i Almedalen 2018.

Föreställningen är gratis.

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Stefan Sundström, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Susan Faludi och Barbara Ehrenreich.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.