2018-01-30 06:00Pressmeddelande

Henning Mankells debutroman ges ut i nyutgåva till hans 70årsdag

null

Den 3:e februari skulle Henning Mankell fylla 70 år. I samband med det ges en nyutgåva av hans debutroman ut, Bergsprängaren.

För exakt 45 år sedan publicerades Henning Mankells debutroman Bergsprängaren.. Utgångspunkten för denna berättelse sker en lördag eftermiddag i juni 1911, då en sprängladdning går av för tidigt och lemlästar den 23-årige bergsprängaren Oskar Johansson. En livsavgörande händelse för honom, men ändå inte. Trots en bortsprängd hand och ett blint öga fortsätter Oskar med sitt arbete till pensionen, han gifter sig fru och får barn. Men framför allt fortsätter han vara en del av den namnlösa massa som omvandlar Sverige till ett modernt samhälle, men som själv alltid fortsätter att befinna sig längst ner i pyramiden.

Som så många andra romaner som gavs ut tidigt 1970-tal drar Bergsprängaren åt det dokumentära. Men det är omisskännligen Henning Mankell som fört pennan. Det exakta språket, träffsäkerheten i tonen, det underliggande glödande engagemanget som förmedlas utan proklamationer eller stora ord.

När Bergsprängaren kom ut väckte den berättigad uppmärksamhet. I Dagens Nyheter recenserades den av ingen mindre än Olof Lagercrantz, som skrev: ”Romanen är inget manifest och författaren viftar ej läsaren besvärande under näsan med förklaringar. Det är den aktiva gestaltningen, bristen på fusk, det säkra språkliga handlaget som gör boken så levande… Hans roman är storartad som konstverk och betydande som moralisk och politisk handling.”

Och när boken 25 år senare gavs ut igen på nytt skrev Göran Greider i samma tidning, ”Idag känns Mankells socialistiska ärende vidunderligt friskt. Det är till och med så att berättelsens kritik av en avsomnad arbetarrörelse och de inställda revolutionernas epok, som på sjuttiotalet var överdriven och ofta helt fel, nu har blivit långt mer befogad. En hel del av det vänstern sysslade med på sjuttiotalet har först idag blivit riktigt giltigt, när kapitalägarna blivit alltmer giriga och efterkrigstidens lyckliga parentes i kapitalismens långa historia tycks överspelad.”

De efterföljande 25 årens utveckling med enorma, växande skillnader mellan fattiga och rika, både i världsmåttstock men också här hemma, ger ökat eftertryck till Greiders ord. Därför ger vi ånyo ut Bergsprängaren på dagen då Henning Mankell skulle ha fyllt 70 år. Vi hoppas att den når såväl gamla som nya läsare, inte minst yngre, som kan upptäcka och återupptäcka storheten i Henning Mankells författarskap.

Dan Israel

Medgrundare till Leopard förlag och Henning Mankells vän

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Susan Faludi och Barbara Ehrenreich.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.