2015-03-03 08:00Pressmeddelande

EU:s koloniala rötter i ny bok av Peo Hansen och Stefan Jonsson

null

EU presenteras ofta som ett fredsprojekt. Men bakom fasaden döljer sig en helt annan historia, som Peo Hansen och Stefan Jonsson berättar i "Eurafrika. EU:s koloniala rötter".

Från mellankrigstiden och framåt blickade de som arbetade för europeisk integration mot Afrika. Exploateringen av kolonierna krävde samarbete och gemensamma investeringar. Målet var att skapa ett tredje block – Eurafrika – som skulle säkra Europas geopolitiska ställning mot de bägge supermakterna. 

Eurafrika är en bok som redan har väckt internationell uppmärksamhet och visar att dagens EU knappast hade existerat om det inte från början utformats som en eurafrikansk gemenskap.

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på EU:s historiska och samtida utveckling, med betoning på frågor om migration, politisk ekonomi och geopolitik.

Stefan Jonsson är författare till flera uppmärksammade böcker om bland annat västerlandets koloniala arv samt professor vid Linköpings universitet. Han verkar också som kritiker i Dagens Nyheter.

Läs ett utdrag ur boken här.

Recensionsdag 7 april.

Beställningar av recensionsexemplar skickas till recex@leopardforlag.se

För mer information, kontakta Lina Kåberg Stene, marknads- och PR-ansvarig, lina.kabergstene@leopardforlag.se, tel 0707-62 04 66.

Högupplösta bilder på omslag och författare, samt katalog med aktuella nyheter finns att ladda ner i Leopard förlags pressrum på Mynewsdesk.

Leopard förlag ger ut cirka 25 titlar per år med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Pierre Schori, Simon Singh, Maryse Condé, Assia Djebar och Barbara Ehrenreich.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.