2018-08-23 13:27Pressmeddelande

Den demokratiska succén fortsätter

null

Stina Oscarsons scen-uppsättning som bygger på boken Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? kommer att sättas upp i två städer – Umeå och Göteborg – innan valet. Boken ger inspiration till diskussioner om vad det innebär att vara medborgare. Den innehåller resonemang om konst och motstånd, om samtal, frihet och demokrati och är inne på sin andra upplaga. Utgångspunkten för boken är Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps 198 metoder för att förändra världen utan våld.

Efter succén på Södra teatern och i Almedalen tidigare i år tas uppsättningen till ytterligare två städer med deltagande av lokala aktörer inom journalistik, politik, hållbarhet, jämställdhet, bildning, religiösa samfund m.m. De kommer att läsa avsnitt ur boken med inslag av musik emellan – Slowgold i Göteborg och Sara Ajnnak i Umeå.

Information om evenemanget i Umeå: https://norrlandsoperan.se/forestallning/tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig

Information om evenemanget i Göteborg: https://storateatern.se/sv/program/tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig/

Mer information om Right Livelihood-pristagaren Gene Sharp: https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/gene-sharp/[MOU1]

Uppsättningen presenteras av Leopard Förlag i samarbete med Bohm Bohm Room, Right Livelihood-stiftelsen och Studieförbundet Bilda.

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Stina Oscarson, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Susan Faludi och Barbara Ehrenreich.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.