2017-03-20 14:33Pressmeddelande

Boksläpp - Homonationalism av Anna-Maria Sörberg

null

Hbtq-rättigheter har fått stort genomslag i Västvärlden under 2000-talet. Bögar och lesbiska ses ofta som representanter för en urban öppenhet och progressivitet som många länder vill koppla till sin självbild.

I Homonationalism undersöker Anna-Maria Sörberg hur samhällets mest föraktade blev rosa kapital och en symbolisk maktfaktor. I intervjuer med queeraktivister, forskare och nationalistiska bögar belyses hur kampen för hbtq-personers rättigheter får en instrumentell betydelse när nationalistiska rörelser i Europa brännmärker samhällets nya ”andra”: migranter, flyktingar och muslimska grupper.

Vad händer med kampen när de mest privilegierade inom gruppen tar plats i värmen på majoritetssamhällets villkor, och hur bestående är en tolerans som kopplas till så kallad pinkwashing?

Läs mer här.

Släppdatum 28 mars

Recensionsdatum 13 april

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Susan Faludi.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.