2016-04-05 14:18Pressmeddelande

Boksläpp - Feminism som partipolitik samt Feminism som byråkrati

null

Feminism som partipolitik - första riktiga granskningen av Feministiskt initiativ

I Feminism som partipolitik följer Maud Eduards Fi i Simrishamn mandatperioden 2010-2014.Platsen lokal men problemen generella. Det handlar om politikens villkor i Sverige, specifikt hur feminismen har betydelse för det politiska. Det handlar om ett rum där olika viljor och intressen möts och förhandlas. Hur har Fi politiserat kön? Hur har partiet bemötts?

FI är vida omskrivet men föga utforskat, nu finns den bok som saknats där partiets kommunpolitiska erfarenheter och betydelse diskuteras i termer av makt, demokrati och jämställdhet vs feminism.

http://www.leopardforlag.se/bok/feminism-som-partipolitik/

Feminism som byråkrati

Feminism som byråkrati beskriver utvecklingen av svensk jämställdhetspolitik. Främst behandlas idén om jämställdhetsintegrering. En historieskrivning, men också en analys. Från början av 1990-talet fram till idag. Vilka frågor och krav har kunnat ställas inom ramen för denna politik? Och inte minst, vad har gjorts omöjligt?

http://www.leopardforlag.se/bok/feminism-som-byrakrati/

Recensionsdag 5 Maj

För förfrågan om recensionsexemplar info@leopardforlag.se

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.