2017-06-08 13:44Pressmeddelande

Boksläpp - Feminism som lönearbete

null

Feminism som lönearbete

Författare: Maria Carbin, Johanna Overud & Elin Kvist

Är kvinnlig frigörelse verkligen detsamma som heltidsarbete?

Lönearbetet har blivit en norm i svensk politik som ska visa vägen till frigörelse och forma oss till aktiva jämställda samhällsmedborgare. På lönearbetets skuggsida åter finns det reproduktiva arbetet, som alltmer motas undan. Känslo- liv, omsorgen om varandra, om barn och äldre närstående. Detta viktiga arbete osynliggörs och fördelas ojämlikt. I den här boken undersöks spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete, själva epicentrum i feministisk analys och debatt. Är vi fria eller är vi snarare fritt tillgängliga för lönearbetets gränslöshet? Med dessa frågor i fokus utmanar författarna lönearbetets självskrivna roll och frågar sig var den feministiska arbetskritiken tagit vägen.

Feminism som lönearbete släpptes idag 8 juni

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur.
Vi viker inte för samtidens mest brännande frågor, och berättar historier som engagerar, inspirerar, underhåller. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Lo Kauppi och Susan Faludi.


Om Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck. Leopard förlag startade 2001, och ger ut ca 25 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Daniel Suhonen, Pierre Schori, Maryse Condé, Simon Singh och Barbara Ehrenreich.