2020-04-16 07:59Pressmeddelande

Svensk Husproduktion AB – Nu utsedd som Mästargasell!

2017 blev Svensk Husproduktion utsett som Gasellföretag för första gången. Då var företaget fem år gammalt. 2018 och 2019 blev det repriser då företagets tillväxt resulterade i två nya Gasellutmärkelser och med detta kan nu Svensk Husproduktion titulera sig Mästargasell.

För att bli Mästargasell så måste ett företag ha blivit Gasellföretag minst tre gånger, och under de 21 år som Dagens Industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag är det endast ett fåtal företag som lyckats med detta.

Svensk Husproduktion AB bildades 2012 och samma år förvärvades varumärket LB-Hus. Försäljning och antal anställda har mångdubblats sedan starten, samtidigt som lönsamheten kontinuerligt har förbättrats.

Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion, kommenterar: ”Ända sedan starten av bolaget 2012 så har vår långsiktiga målsättning varit att bli Sveriges ledande tillverkare av prisvärda bostäder, och att ligga i framkant gällande kundnöjdhet, hållbarhet och lönsamhet. Genom vår effektiva produktions- och försäljningsprocesser ger vi privatkunder och professionella beställare Mest hus för pengarna. Att vi nu kan titulera oss Mästargasell ser jag som ett kvitto på att vi är på god väg att lyckas med vår målsättning.”

Svensk Husproduktion AB, med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, meddelade i januari 2020 att man, trots det avvaktande marknadsläget, haft en rekordstor orderingång under kvartal 4, 2019. Fler utvecklingsåtgärder står i startgroparna och bolaget har under det senaste året etablerat ett flertal nya samarbeten med ledande bostadsutvecklare. En väl etablerad säljkår erbjuder privatkunderna en trygg och smidig byggprocess med styckehus på totalentreprenad.

Sedan år 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen, i vart och ett av Sveriges 21 län. Syftet med DI Gasell är att stödja och uppmuntra företag som vågas satsa på tillväxt. För att bli ett Gasellföretag krävs det bl a att företaget har sunda finanser, att omsättningen har fördubblats på tre år samt att tillväxten huvudsakligen har varit organisk och inte skett genom förvärv. 


Om LB-Hus

LB-Hus är en av landets ledande husleverantörer av nyckelfärdiga småhus och en del av koncernen Svensk Husproduktion. LB-Hus grundades år 1957 av Lennart Bengtsson i skånska Bromölla och sedan dess har mer än 43 000 hem levererats, under drygt 60 år på den svenska småhusmarknaden. Med huvudkontor i Bromölla och säljkontor från Umeå i norr till Landskrona i söder finns LB-Hus representerade över hela landet. Genom våra husserier erbjuder vi färdigpaketerade huskollektioner med segmentets högsta standard – och generösa ändringsmöjligheter inom givna ramar. Tack vare hög grad av standardisering, aktiv produktutveckling och stor prismedvetenhet – ger vi våra kunder Mest hus för pengarna. Vår husfabrik är en av landets mest moderna med en total produktionskapacitet om drygt 800 hus per år. Vardagen i den högteknologiska fabriken speglar vår värdegrund. Vi gör kontinuerligt investeringar som ökar graden av industriellt byggande och tar nya vägar för att ständigt utvecklas inom standardisering, arbetssätt och automation.