2021-01-08 08:27Pressmeddelande

Rekordstor orderingång för Svensk Husproduktion AB under 2020. Försäljningen under december överträffar alla tidigare månader.

Svensk Husproduktion, med fabrik och huvudkontor i skånska Bromölla, ökade sin försäljning under 2020 med mer än 20 %, jämfört med 2019. Totalt uppgick försäljningsvärdet till närmare 900 mkr, och enbart under december tecknades avtal för närmare 200 mkr.

”När Coronapandemin slog till i våras befarade vi en kraftig nedgång på småhusmarknaden”, säger Mikael Lindhe, Marknad- och Försäljningschef Styckehus på Svensk Husproduktion. ”Vi vidtog åtgärder för att möta en minskad orderingång, och förberedde oss på ett riktigt tufft 2020. Lyckligtvis visade det sig att nedgången var kortvarig, och effekterna av våra åtgärder lyckade. Vi har månad för månad ökat vår försäljning, med december som den månad som sticker ut allra mest. Vi har ett starkt produkterbjudande och en skicklig säljkår, men jag vågade aldrig tro på den här utvecklingen i våras”, fortsätter Lindhe.

Allra bäst har försäljningen av styckehus till privatkunder gått, men ett flertal betydande B2B-avtal har också tecknats under slutet av 2020, både med nya och gamla kunder. Även försäljningen av egna grupphusområden har taktat upp, och under slutet av 2020 har bolaget dessutom tagit hem ett flertal viktiga markanvisningar för kommande Grupphusbyggnation, vilket säkrar framtida försäljningsmöjligheter inom affärsområdet. Den stora orderingången, speciellt under andra halvan av 2020, innebär att man nu måste höja produktionstakten och med det även öka bemanningen.

”Det är mycket glädjande att vi nu, under första kvartalet 2021, kommer att öka vår produktionstakt ytterligare och med det även vår personalstyrka, både i produktionen och på tjänstemannasidan. Totalt innebär det i storleksordningen 15-20 nya tjänster”, konstaterar Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion. ”Det här visar att efterfrågan på LB-Hus är mycket stor. Vårt erbjudande om ’Mest hus för pengarna’, i kombination med en bekymmersfri totalentreprenad är något som privatkunderna uppskattar. Flera nya B2B-avtal visar att vi även tar mark som en attraktiv och efterfrågad leverantör till professionella beställare.”

Svensk Husproduktion tecknade den 18 december 2020 avtal med Södra om att förvärva Trivselhus AB. Genom förvärvet breddas portföljen ytterligare och bolaget blir en av landets största småhustillverkare. Från mars 2021 kommer man som koncernbolag att sälja tre attraktiva varumärken; LB-Hus, Trivselhus och Movehome.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD, 0705-56 46 32, stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

Mikael Lindhe, Marknad- och Försäljningschef Styckehus, 0725-30 69 70, mikael.lindhe@svenskhusproduktion.se


Om LB-Hus

LB-Hus är en av landets ledande husleverantörer av nyckelfärdiga småhus och en del av koncernen Svensk Husproduktion. LB-Hus grundades år 1957 av Lennart Bengtsson i skånska Bromölla och sedan dess har mer än 43 000 hem levererats, under drygt 60 år på den svenska småhusmarknaden. Med huvudkontor i Bromölla och säljkontor från Umeå i norr till Landskrona i söder finns LB-Hus representerade över hela landet. Genom våra husserier erbjuder vi färdigpaketerade huskollektioner med segmentets högsta standard – och generösa ändringsmöjligheter inom givna ramar. Tack vare hög grad av standardisering, aktiv produktutveckling och stor prismedvetenhet – ger vi våra kunder Mest hus för pengarna. Vår husfabrik är en av landets mest moderna med en total produktionskapacitet om drygt 800 hus per år. Vardagen i den högteknologiska fabriken speglar vår värdegrund. Vi gör kontinuerligt investeringar som ökar graden av industriellt byggande och tar nya vägar för att ständigt utvecklas inom standardisering, arbetssätt och automation.