2019-06-18 07:07Nyheter

Lättelement är godkända av Svanen

null

Intresset att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Det har lett till att Lättelement idag stolt kan meddela att våra element är godkända av Svanen och vi har nu flera olika elementtyper listade i Svanens Husproduktsportal. Att våra produkter finns listade i deras produktportal betyder att Svanen oberoende har granskat och godkänt våra produkter.

Det innebär att vi kan leverera lätta, starka och projektanpassade taklösningar med snabbt montage, samtidigt som vi bidrar till er Svanenmärkning. Att använda produkter godkända av Svanen gör att påverkan på miljön blir så liten som möjlig. Svanen, som är ett respekterat och trovärdigt miljömärke, är ett bra alternativ för den som vill bygga hållbart och med miljön i fokus.

Att Lättelements produkter klarar Svanens hårda materialkrav är ett bevis på vårt arbete att utveckla och producera element för hållbara byggnader är framgångsrikt. Vi kan också erbjuda våra kunder FSC-certifierade träprodukter eftersom vi tidigare i år valde att slå ett slag för miljön och hållbarhet genom att FSC-certifiera oss.

Svanen ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". Bolaget ägs av staten, och verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte. Svanen är en nordisk miljömärkning där varje land har en ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för sitt lands verksamhet, exempelvis licensansökningar och kontrollbesök.

Läs mer om Svanenmärkning av byggnader på: https://www.svanen.se/Svanenmarkta-hus


Om Lättelement AB

Lättelement är ett starkt och växande företag, sprunget ur den norrländska myllan i hjärtat av Höga Kusten. Sedan starten 1979 har företaget varit privat och lokalt ägt och vi har all tillverkning och all vår personal i Örnsköldsvik, vilket gör oss genuint intresserade av den plats vi verkar på. Vi har idag omkring 135 anställda och en omsättning på 180 miljoner kronor. Med över 40 års erfarenhet av utveckling, produktion och försäljning av självbärande byggelement för tak, väggar och bjälklag ger vi dig som kund möjligheten att skapa fritt. Våra kunder finns på den nordiska marknaden och vi levererar till såväl mindre tillbyggnader som till stora unika projekt som arenor, hotell och sjukhus. Inget projekt har varit för svårt och med tiden har vi fått många fina referenser att visa upp.

Kontaktpersoner

Pernilla Skogsberg
Marknadskoordinator
Pernilla Skogsberg
Sofie Wessman
Projektadministratör
Sofie Wessman