2019-07-04 13:47Pressmeddelande

Pressinbjudan - Hallands akademis pristagare 2019

Hallands akademis logotype

På tisdag i nästa vecka, 9 juli, presenteras årets pristagare av Hallands Akademi. Det handlar om mycket intressanta personer som får årets priser på sammanlagt 200 000 kr.

Presentationen sker i samband med en lunch på Halmstads slott 9 juli med start kl 11.30. 

Pristagarna, med en mycket berömd person i spetsen, kommer att finnas på plats och tillgängliga för intervjuer.

Akademin behöver veta hur många som kommer till lunchen, därför vill vi ha en föranmälan så snart som möjligt.

Kontakt

Kontakta akademins sekreterare Barbro Odelberg tel 070 299 03 32 eller b_odelberg@hotmail.com.

Mer information om pristagarna kommer nästa vecka.


Om Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. På Länsstyrelsen Halland är vi ca 190 medarbetare som arbetar med de här frågorna. Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Kontaktpersoner

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas Glans