2019-05-21 07:36Pressmeddelande

Länsstyrelsens arbete med rösträkningen i EU-valet

Länsstyrelsens entré

Söndagen den 26 maj 2019 genomförs val i Sverige till Europaparlamentet. Länsstyrelsen har i uppgift att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Halland. Den slutliga rösträkningen börjar dagen efter valdagen och beräknas pågå under tre dagar. Media är välkomna att besöka Länsstyrelsen när rösträkningen pågår.

 

Precis som vid andra val genomför kommunerna en preliminär rösträkning så snart vallokalerna har stängt klockan 21.00 på valdagen. Valdistrikten i länet rapporterar sedan resultaten till Länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsen registrerar in resultaten från rösträkningen kontinuerligt och du kan följa rösträkningen direkt via Valmyndighetens webbplats www.val.se (Länsstyrelsen har inga andra resultat att dela med sig av än de som finns på val.se). Ett preliminärt valresultat presenteras efter klockan 23.00.

 

Dagen efter, måndagen den 27 maj klockan 9.00, påbörjar vi den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen i Hallands län och då räknas även personrösterna.

 

Onsdagen efter valdagen börjar kommunernas valnämnder även sin preliminära rösträkning av bland annat de förtidsröster och brevröster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen. Resultatet är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till Länsstyrelsen som räknar dem igen.

 

Samtliga röster från Halland beräknas vara räknade sent på onsdagskvällen den 29 maj. Valmyndigheten fastställer därefter valresultatet och utser ledamöter och ersättare.

 

Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara och se vad som händer och på så sätt kontrollera att allt går rätt till.

 

 

Intervjuer och bevakning av rösträkningen

Media är välkomna att närvara under rösträkningen och det finns möjlighet till intervju med rösträknare eller valansvarig på Länsstyrelsen.  

Rösträkningen sker i Länsstyrelsens lokaler på Slottsgatan 2 i Halmstad. Måndagen den 27 maj pågår arbetet mellan klockan 9.00-17.00 samt 8.00-17.00 övriga dagar som räkningen pågår. Meddela gärna oss i förväg om ni vill komma på besök. Då har vi lättare att ta emot er på bästa sätt samt bättre möjlighet att se till att personer är tillgängliga för intervju.

Länsstyrelsen i Hallands valnummer

Under tiden rösträkningen pågår kan du nå Länsstyrelsens arbetsgrupp för valet på ett specifikt nummer. Valnumret är: 010-224 35 00.


Om Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. På Länsstyrelsen Halland är vi ca 190 medarbetare som arbetar med de här frågorna. Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Nicole Blomstrand