2020-02-21 12:00Pressmeddelande

Erik Leijonmarck gästar Halland

Attityden till narkotika har förändrats dramatiskt bland unga. Det är fler som inte är självklart negativt inställda. Droger marknadsförs i tv-serier, filmer, musik och på internet på ett helt nytt sätt. I USA och Kanada legaliseras cannabis, på krogen flödar kokainet och i den kriminella världen skjuts människor i konflikter om narkotikaaffärer. I mitten står dagens unga och den påverkbara unga hjärnan.

Länsstyrelsen i Hallands län har utifrån uppdraget att stödja kommunerna i Halland inom alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT) och föräldraskapsstöd erbjudit kommunerna i länet att i samverkan arrangera föreläsningar och kunskapshöjande insatser för att förebygga och jobba med attityden mot cannabis.

Därför kommer det under nästa vecka, vecka 9, vara extra fokus på narkotika i Halland. Erik Leijonmarck, generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs, och författare till Droghandboken, kommer då att besöka Varberg, Halmstad och Kungsbacka och föreläsa både för ungdomar och vuxna som möter unga i vardagen. Erik är medlem i expertgrupper om narkotika inom EU såväl som inom FN och är en regelbunden föreläsare för myndigheter, skolor, kommuner och civilsamhället inom narkotikaområdet.

På kvällarna är föreläsningarna öppna för allmänheten och riktar sig till vuxna som möter unga, både i sin profession, som vårdnadshavare eller liknande samt som vuxen i andra sammanhang. Temat på föreläsningen är bland annat hur man kan prata med sina barn om droger, hur snacket går hos ungdomarna och hur man som vuxen ska bemöta ungas argumentation om droger.

Bor man i en annan kommun är man varmt välkommen att åka till den föreläsningen som är närmst.

Mediatillfälle

Media är välkommna att delta på föreläsningarna nedan eller delar av de dagar som Erik Leijonmarck är på plats. Möjlighet till intervjuer finns.

Här kan du lyssna på Eriks föreläsning:

Måndag 24/2 Varberg, Peder Skrivares gymnasium, kl. 16.30-18.00

Tisdag 25/2   Halmstad, Medborgarservice Andersberg, 17.30-19.30

Onsdag 26/2  Kungsbacka, Elof Lindälvs gymnasium, kl. 18.30-20.30

Vid frågor kontakta linda.wennerholm@lansstyrelsen.se tel.072-540 17 03 eller jennie.wallin@lansstyrelsen.se tel. 010 – 224 33 29


Om Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. På Länsstyrelsen Halland är vi ca 190 medarbetare som arbetar med de här frågorna. Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.