Länsstyrelsen i Hallands län


Pressmeddelanden

Vet du vad vi gör?

Länsstyrelsen på Facebook

Om Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. På Länsstyrelsen Halland är vi ca 190 medarbetare som arbetar med de här frågorna. Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Kontaktpersoner

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas Glans
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
Åsa Ehrnberg
Marcus Johansson
Kriskommunikatör
Marcus Johansson
Kommunikatör
Martina Eilind
Josefine Håkansson
Kommunikatör
Josefine Håkansson
Kommunikatör
Nicole Blomstrand
Enhetschef, Miljövårdsenheten
Per Leander
Biträdande enhetschef Naturvårdsenheten
Karin Valtinat