2018-07-26 14:26Pressmeddelande

Vildsvinsjakt med hund stoppas i länet

Länsstyrelsen Blekinge förbjuder att använda hund i jakt efter vildsvin från den 1 augusti till och med den 20 augusti. Beslutet är fattat i samråd med representanter för Viltförvaltningsdelegationens klövviltsutskott.

Bakgrunden till beslutet är de höga utomhustemperaturerna som under en längre tid uppmäts i hela länet.  Prognosen för de närmaste veckorna visar på fortsatt höga utomhustemperaturer.

-  Att jaga vildsvin med hund i dessa temperaturer innebär en stor påfrestning på såväl hundar som vildsvin. Genom detta beslut så hoppas vi kunna hålla nere viltets redan höga stressnivå, säger jakthandläggare Jonas Kromnow på Länsstyrelsen Blekinge.

Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl kan länsstyrelsen enligt Jaktförordningen (1987:905), 19§, meddela föreskrifter att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

 

Kontakt och mer information på länsstyrelsen:

Jonas Kromnow, jakthandläggare, 010-224 01 21, jonas.kromnow@lansstyrelsen.se

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.