2018-06-28 16:07Pressmeddelande

Valet 2018: en förmiddag om fusk, påverkan och källkritik

Länsstyrelserna i Almedalen 2018

När Sverige går till val i september sker det i ett förändrat omvärldsläge och under nya förutsättningar. Vår demokrati hotas av såväl it-attacker som påverkansoperationer i syfte att förstärka motsättningarna mellan olika grupper i samhället och minska förtroendet för det politiska systemet.

Välkommen till en förmiddag i Almedalen där länsstyrelserna gemensamt bjudit in företrädare för myndigheter, redaktionella respektive sociala medier och akademin för att diskutera de utmaningar vi står inför när det gäller att upprätthålla förtroendet för vårt valsystem – grundbulten i vår demokrati. Vilka är hoten och vem ligger bakom? Hur robust är det svenska valsystemet? Hur värjer vi oss mot nättroll och falsk opinionsbildning? Paneldiskussionerna leds av moderatorn Nisha Besara.

Tid: onsdagen den 4 juli, klockan 09.00-12.00
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

 

Blekinges länsledning på plats 

Landshövding Sten Nordin och  länsråd Helena Morgonsköld finns på plats i Almedalen den 4 juli och svarar gärna på frågor om länets angelägenheter. 

Säkrast är dock att mejla förfrågningar till kommunikationschef Johanna Parikka Altenstedt senast på måndagkväll den 3 juli        för att säkra en tid för intervju; johanna.parikka.altenstedt@lansstyrelsen.se.

 

 

Länsstyrelsernas program
Onsdagen 4 juli, Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Sten-Åke Stenberg

Foto: Sten-Åke Stenberg

Paneldiskussion: Vårt svenska valsystem – robust mot fusk?
Klockan: 09:00 - 09:45
Hur säkerställer svenska myndigheter och kommuner att det svenska valet kan genomföras utan otillbörlig påverkan? Dialog om vårt svenska valsystems robusthet, hotbilder och risker för fusk samt hur olika aktörer förbereder sig inför ett val i ett oroligt omvärldsläge.
Medverkande: Anna Nyqvist, kanslichef, Valmyndigheten, Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland, Vesna Jovic, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting samt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Paneldiskussion: Det svenska valet – påverkan och falsk opinionsbildning
Klockan: 10:00 - 10:45
Falsk information, elektroniska angrepp och kampanjer i syfte att påverka det svenska valet – hur stora är riskerna för att det faktiskt sker? Hur ser hotbilden ut och vad gör svenska myndigheter för att motverka angrepp och försök att försvaga våra demokratiska processer?
Medverkande: Klas Friberg, generaldirektör, SÄPO, Mikael Tofvesson, operativ chef för val 2018, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Christine Grahn, Public Policy Manager, Facebook Sverige, Jan Helin, programdirektör, SVT samt Brit Stakston, mediestrateg, Stakston PR.

Föreläsning: Det svenska valet – källkritik för demokratisk säkerhet
Klockan: 11:00 - 11:45
I dag sprids bilder och filmer snabbt i sociala medier och det utnyttjas systematiskt för olika påverkansoperationer. Har du koll på vad du delar och gillar? Är den roliga bilden bara en rolig bild eller har den ett riktat budskap med syfte att påverka dig och samhället? Hur kan du bidra till demokratisk säkerhet och fortsatt öppen information? Vikten av källkritik och det egna ansvaret för vad en delar och gillar är viktigare än någonsin. Här får du tips och konkreta råd om källkritik.

Medverkande: Martin Törnros, 2018 års vinnare av viralgranskaren och internetstiftelsens pris "Det gyllene förstoringsglaset", grundare av Mikoteket och Ekokammaren.

Kontakt: Erik Bergman, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Västmanland, 0725-345103, erik.bergman@lansstyrelsen.se eller Jonas Johansson, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Stockholm, 072-2082271, jonas.johansson@lansstyrelsen.se.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.