2019-04-29 11:16Pressmeddelande

Upphävt eldningsförbud i Blekinge län


Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län.
Förbudet upphör att gälla från och med måndagen den 29 april 2019 klockan 13.00. 

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Räddningstjänsterna i Blekinge avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Avrådan gäller i Blekinge län. All eldning sker på eget ansvar.

– Risken för brandspridning har minskat i och med helgens regn. Men det är viktigt att ha i åtanke att det alltid är den enskildes ansvarar att elden släcks säkert och inte sprider sig. Se alltid till att vara förberedd med exempelvis vattenslangen eller något annat som du lätt släcker elden med, säger Martin Scheutz, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge. 

 

Aktuell brandriskprognos:

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android.

 

 

Mediekontakt: Catharina Bergsell, tfn: 072-20 97 957 Kriskommunikatör Länsstyrelsen Blekinge


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.