2018-07-24 14:13Pressmeddelande

Totalt eldningsförbud i Blekinge från och med 24 juli

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om ett totalt eldningsförbud från och med idag den 24 juli. Detta innebär att det är förbjudet att nyttja alla typer av grillar, friluftskök och likdanande utomhus i vårt län.

Detta beslut gäller för samtliga kommuner i Blekinge län och omfattar alla platser, inklusive egen trädgård och iordningsställda grillplatser på offentlig mark. Förbudet gäller tills ny information kommer från länsstyrelsen. Totalt eldningsförbud gäller även i Kalmar och Skåne län.

Du finner beslutet och föreskriften på länsstyrelsens hemsida här.

Länsstyrelsen Blekinge har tagit beslutet med stöd i förordningen om skydd mot olyckor.  Just nu fokuserar länsstyrelsen på att skydda natur, liv, hälsa och egendom i länet och vill minimera riskerna för allvarliga mark- eller skogsbränder eftersom extrema förhållanden råder.

Respektera eldningsförbudet

Vi uppmanar allmänheten att respektera eldningsförbudet. Bryter du mot detta kan du bli polisanmäld. Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet kan dömas till böter Det kan bli böter eller fängelse upp till två år om brottet är grovt.

Gäller inte skördearbete, industri och jordbruket

Förbudet gäller inte maskiner i skog, industri eller det egna jordbruket. Men tänk på att det är mycket torrt i marken och minsta gnista kan starta en brand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

 

Kontakt  på Länsstyrelsen Blekinge

Håkan Anderberg, avdelningschef, 010-224 01 31, hakan.anderberg@lansstyrelsen.se

Lars Olsson, avdelningschef, TIB, 010-224 01 88, lars.k.olsson@lansstyrelsen.se

Johanna Parikka Altenstedt, kommunikationschef, 0725-08 71 81 (även SMS) johanna.parikka.altenstedt@lansstyrelsen.se

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.