2018-08-13 16:01Pressmeddelande

Tillägg till pressmeddelandet 2018-08-13 angående lättnader i eldningförbudet - föreskrifterna

Nu finns föreskrifterna för att lätta på restriktionerna i eldningsförbudet i Blekinge på vår webbsida. 

T ex vedeldning utomhus för matlagningsbehov och engångsgrillar är ännu förbjudna i vårt län, tills brandrisken lättar mer.  Men grillning som inte orsakar gnistor är tillåtet på den egna tomten.

Läs närmare här vad som gäller här.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.